DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 162 —


Pri tom svakako treba uvažiti, da bude ispravni kotar onakav, da dotični
Haovnik svojimi silami udovoljiti uzmogne poslu, koji mu je namienjen. .
mmje važno biti će u ovom ......, da se kad kada razstave šume ili ne, koje
leže unutar naravnih granica, te da obzirom na njihov položaj, njihovu privredu,
sječu, pomlađjivanje, obranu, izvoz i unovčenje jednu cielinu sačinjavaju.


Obranbenim srezom zove se onaj šumski dio, u kojemu se obrana, zatim
neposredno rukovodjenje uporabe i pomladjivanja, te i druge kod šumarenja
namicajuće se radnje jednom čuvaru povjeri.


Ako se ovakovi srezovi izlučuju, onda se nesmije s vida pustiti, da šumska
obrana sbog nepovoljnoga položaja ne malakše, te da srezovi zapremaju onakovu
površina, koju čuvar uz gore pomenutu pomoć u gospodarskih poslovih, lako
obaći mož^".


Čuvarni srezovi imaju se po mogućnosti omedjašiti onako, kako idu medje
glavnih odsjeka.


b) Potrebitost upravnog i cuvarskog osoblja.


Kad se jednoć šuma izlući u upravne i obranbene kotare, tad se na tom
temelju opredieliti ima stališ potrebita osoblja imenito, koliko će se imati namjestiti
šumara, a koliko lugara.


Osim ovoga jednostavnoga namještenja upravnog i cuvarskog osoblja, ima
se kod većih šumskih posjeda nadzor nad sveukupnim službovanjem povjeriti
stručno naobraženim i u službi vještim činovnikom (nadšuraaru, šumarniku).


Kod manjih šumskih posjeda biti će dovoljno, ako se upravnom činovniku
pređa i nadzor«


Tamo, gdje su šumski posjedi tako neznatni, da nebi ničim opravdano
bilo, da se namjesti jedan činovnik, može se više posjednika složiti i zajednički
postaviti upravnoga činovnika, te upravu i nadzor jednoj osobi povjeriti.


Glede toga ima se u smislu § 21. i 22. šumskoga zakona zatražiti dozvola
od upravnog odbora.
c) Dielokrug činovnika i službenika.


Za šumske činovnike i službenike potrebito je, da se izda službovni naputak,
u kojemu je točno opređieljen njihov djelokrug, a osim. toga i njihovo
zvanično poslovanje jasno ustanovljeno. ,


d) Ako ima stalnih radnika, onda treba i za ove statut izraditi.
3- Temeljna načela, koja se tiču obćenitog poslovanja.
a) Prije svega valja označiti vrieme za sječu, zatim kako se provadja i
kako se pomladjuje obzirom na odnošaje, koji su; nadalje valja označiti predloge
0 načinu oko proizvodnje drva, oko izvora, izradbe i pošumljenja i napokon
upute, kako da se promiće tražba na drvu i stvaranje potrošnih vrela (nova
tržišta) zatim, kako da se uredi uživanje ouzgrednih užitaka i oživotvore nuzgređni
dobiti; ~ osim toga valja označiti
b) Odredbe oko njege šuma; koji se putevi imadu u buduće izgraditi, a
sada popraviti; znakove, kojim je razdieljeno omedjašenje u naravi (prosjeci,