DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 160 ~-


Trava se sakupljati smije . valjani nadzor i potrebitu, opreznost .... u
već pomladjeoih porastlinah, a tako i u porastlinah, koje će se morati tek pošuiiiiti,
dočiin se čistine mogu kositi dotle, dok na nje nedodje red, da se pošume.


Stelju dozvoljeno je sgrtati u onih šumskih predjelih, u kojih su stabla
. obće jur dovršila u visinu rasti, dočina je u sitnih šumah dozvoljeno samo
onda, ako je starost drveća bar -/. svoje obhodnje premašila,


Na strmih obroncih i na mršavom šumskom tlu zabranjuje se sgrtanje
stelje u obće,
U ostalom treba skrbiti, da se stelja sgrće samo u stanovitom razmaku
dobe i tamo, gdje je takovo sgrtanje dozvoljeno, bnduć je neprestano sgrtanje
stelje na štetu produktivne snage tla.
Sakupljanje smole i inih sokova drveća dopušta se samo u onom slučaju,
ako se ovo oprezno obavlja i ako se nad tim poslom uviek nadzor vrši.


6. Sastavak osnove za pomladjivanje.
. Radnje kod pomladjivanja šum^ jesu:


a) da se čistine pošume^


b) da se pomladjuju porastline, koje se posjeći imaju i


c) da se pošumljene i pomladjene površine poprave.


Osnova za pomladjivanje ima se sastaviti samo za uzgoj i za pomladjivanje,
koje se obaviti mora tećajem prvoga razdobja, zatim za one popravke u mladicih,
koji su potrebiti.


U ovu osnovu uvrste se sve čistine posebice (razstavljeno) za svaku polovicu
razdobja, koje treba po obćenitoj gospodarskoj osnovi tečajem prvoga
razdobja pošumiti i to onim redom, koji je jur ustanovljen susiiedicom užitka.
Ta valja navesti onu površinu, koja se pošumiti mora, te koja će se vrst drveća
i koji način pošumljenja odabrati


Nadalje upišu se u tu osnovu svi podođjeli, koji će se u prvom razdobju
uživati onim redom, kojim je to ustanovljeno posebnom gospodarskom osnovom i to
posebno one površine, koje se imaju pošumiti naravnim načinom (oplodjom ili
izbojom), a posebno opet one, na kojih se ima porastlina posaditi ručno (vrst
drveća, sadnja ili sjetva). Nadalje imaju se poredati oni pododsjeci, u kojih
valja popraviti kulture (vrst drveća i način kulture).


0 ukupnom pomlađjivanju pobilježi se u kratko, na koji način da se provede
pošumljenje i koju vrst pošumljenja treba poprimiti, da bude ovo od
uspjeha.


Površine svakog polovičnog razdobja sbroje se posebice, dočim se kod
umjetnog pomladjenja ustanovljuje minimalna površina, koja se bezuvjetno pošumiti
ili pomladiti mora.


Prije nego što se ta minimalna površina iztraži, valja pronaći, koliko se
puta po stečenom izkustvu mora pošumljenje obično opetovati, da obzirom na
vladajuće okolnosti posve uspije.


Ako se od broja godina dotičnoga razdobja za jednu godimi umanjena
doba, koja je potrebita, da se pošumljenje opetuje, i ako se razvrsti dobiveni