DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 155 ~


U ravnici i kod manjega šumskoga gospodarstva neće biti težko, da ^.


okružja ustanove.
Kad se okružja zaređaju u ...... poredke, to valja pri tora osobitu skrb
obratiti .. to^ da se uporaba šuma prema svrbi obaviti može, te da se jedan
drvosjek za drugim redovito niže obzirom na sadanje stanje porastlina.
Gdje pogibeljni vjetrovi vladaju, moraju se prema smjeru vjetrova sječni


poređci upriličiti tako, da pravac sječe ide napram pogibeljnom vjetru. Osim
toga biti će za sječne poredke važno, ako se može drvo izradjivati i izvažati.
Pošto uredjajni razredi, okružja i .. poređci čine stalno razdieljenje
šuma za sveukupni uredjajni posao, to se njihove medje imaju koli .. mapah,
toli na licu mjesta vidljivo i trajno označiti i za buduća vremena izdržavati.


E, Kako treba postapatlj da se istanovi prihod odaosuo da iše poredaju užitci?


1. Izkaz 0 normalnom stanju šuma. Šuma je onda normalna, kad
je produktivna površina podpuno obraštena sa onimi vrsti drveća, kojima najbolje
prija dotična stojbina i kad su kako stabla, tako i dobni razredi u pojedinih
okružjih prema svrbi u razmjerju tako poredam, da uz poprimljeno
šumarenje i uz opredieljenu obbodnju u svakoj uporabnoj dobi unilaze onakovi
požeijeni prihodi na drvu, koji šumsko-gospodarstvenom cilju podpuno zadovoljavaju,
a osim toga, da i pošumljenje bez ikakove zaprieke bude uspješno.
Prije, nego što se ima izkazati normalno stanje šume, potrebito je, daše
ustanovi normalni sječni red.
Za to se imaju pojedini odsjeci poredati u sječe tako, da se sa sječnjom
zapocme u onom šumskom predjelu, koji je najbliži.
Dotične površine treba nanizali tako, da sliedeći sjeČni red svrhi gospodarstva
najbolje udovoljiti može.
Kad se ovako sječe razvrstaju^ nesmiju se s vida pustiti unutarnji i vanjski
odnošaji šume.


U opredieljeni ovaj red ima se toliko odsjeka pomaknuti, koliko je potrebito,
da njihov sbroj na šum. površina jednak bude onoj površini, koja od
sveukupne površine sječnoga reda na jedno razđobje dopada.


Sve površine o normalnom razdobju imaju se posebice izlučiti za one
vrsti drveća, koje se u buduće uzgojiti moraju i koje su jur opredieljene za
dotična okružja.


Poslie toga lako je za izkazano normalno stanje pronaći potrebita
normalnu zalihu, normalni prirast, a prema tomu i normalni godišnji prihod.
Za prostrane šume i za šume, u kojih se sustavno šumari, biti će koristno,
ako se normalni sječni red u posebnih mapah sa bojami uriše.


2. Sastavak izkaza o dobnih razređih i o stezanju proaadjenih
podataka, koji se tiču sadanjega stanja šumL
Uredjenje šumš, unapriediti će se bitno, ako se pronadjeni podatci, koji