DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 10     <-- 10 -->        PDF

" — 154 —


´ C. Kako trete porastliiie pomladiti?´


Na koji Bačin da se pošumljenje površina provede, zavisi ponajprije o vrsti
drveća i o vrsti šumarenja.


U svakom valjaBom gospodarstvu mora se u obće nastojati o tom, da se
svagdje, gdje je to iole looguće, površine prirodnim ..61.... pošume (oplodnjom #
ili izbojem), a osim toga ima se osobito paziti, da se oplodna doba odviše
neodgadja.


Ako prirodno pomladjivanje predugo traje ili ako se u obće vrlo težko
ili nikako naravno pošumljenje obaviti neda, onda nepreostaje drugo, nego da
prihvatimo ručno pošumljenje, koje se i onako obaviti mora, ma da i prirodnim
načinom pošumljujemo, a to za to, što ovakovo pošumljivanje na svakom mjestu
podpuno Beuspije, te se sveudilj popravljati mora.


Prirodno pomladjivanje n ostalom znatno se unapriedi tim, ako se porastline,
koje su skoro na redu, posieku ili pomlade, te u isto vrieme zabrane ili zagaje.
Da li se ima umjetno pomladjivanje obaviti sjetvom ili sadnjom, odlučiti
će dotični mjestni odnošaji, a osim toga i trošak, koji je za to potrebit.


D. RazdielJeHJe površina ..... svrM.
1. Izlučba uredjajnih razreda.
Porastline, koje su u svezi, te se po jednom te istom načinu i uz jednu
te istu obhodnju šumare, sačinjavaju obično jedan uredjajni razred.
Usuprot tomu zahtievaju kadkad mjestni odnošaji način uporabe i prodaje,
te i tereti, kojimi je samo njeki dio šumskoga posjeda obterečen, da se
porastline, koje se po istoj obhodnji i po istom načinu šumare, razstaviti moraju
u 2 ili više uredjajna razreda.


U svakom slučaju želiti je, da svaki uredjajni razred imade svoj sječni
red i da se s njime samostalno postupa.


2. Kako se imaj uiz luči ti sječni poredci i okružja (distrikti)?
Kad se njeka šuma uredjuje, onda je kod tog posla najglavnije, da se
užitci tako razdiele, da budu uspjesi u gospodarenju jednaki u svakom razdobju
ili da gospodarstvo, ako nezahtieva jednake godišnje posljedke, doista
odgovara posebnoj svojoj svrbi. Ova svrha najlasnije se dade postići prvo tim,
da se što manja okružja ustanove,´ koja će omogućiti, da se sječnimi poredci
shodno kretati dade i drugo, da se okružja razborito razvrstaju u sječe.


Prije svega treba znati veličinu one površine, koju smijemo sječnjom
umitati, a to stoga, da se udovolji mjestnim odnošajem obzirom na uporabu i na
pošumljenje. Ova tako upriličena godišnja sječna površina, koja je ograničena
na dotično razdobje (20—10 godina), biti će podlogom za izlučivanje okružja.


U planinah, u kojih se pri izlučbi okružja na vanjski oblik tla primjeran
obzir uzeti mora, neće se moći vazda sječa točno obaviti na opredjeljenoj
površini; u ovakovom slučaju mora šumar težiti, da se 20. ili 10. dio svakoga
okružja ne razlikuje bitno od opredieljene sjećne površine.