DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1892 str. 1     <-- 1 -->        PDF

...^


Br. 4. u ZAGREBU, 1. travnja 1892, God. XVI,


Obdržavanje višeg državnog Izpita za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarenja.


Po naredbi visoke kr. zemaljske vlađOj odjela za unutarnje
poslove, od 24. veljače t. g. br. 8.575. stavlja se ovim do obcega
znanja^ da će se u smislu vlađue normativne naredbe od 18. listopada
1886. br. 33.094. i naredbe od 2L svibnja 1890. br. 12.782. viši
d rža vn i izpit .. samostalno vodjenje šumsko ga
gospodarenja obdržavati dne 25. i sliedećih dana mjeseca
travnja 1892.


Odnosne u smislu citirane normativne naredbe pod br. 33 094
od god. 1886. sastavljene i propisno biljegovane molbenice imaju
se podnesti predsjedniku izpitnoga povjerenstva upitnoga državnog
izpita gospođinu Milanu pl. Durstu , kr. šumarskom ravnatelju u
Zagrebu.


Upozorujemo naše sađanje i buduće izpitne kandidate, da ne-.
zaborave po odredbi naredbe kr. brv.-dalmatinske zemaljske vlade,
odjel za unutarnje poslove, od 18. listopada 1886» br. 33.094. n
smislu § 1. točka 5, priložiti svojoj molbi za dozvolu polaganja
državnog izpita za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva
„vlastitimi nazori ......8.1 StrukOVnl OpIS onili šumarskih struka i
poslova, koje su tečajem svoje dvogodišnje ili eventualno i dulje
prakse kod šumarstva vidili ili obavljali/´ Uredničtvo .


11