DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1892 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 137 -^,
. Osobitu ...... uložio je i pisac i nakladnik u to, da knjiga urese vjerninai i
krasnimi slikami, a to je zaista bolje, nego sva ......... razglabanja i opisivanja
predmeta; o kom se radi. Ovakoviini slikami obiljno je urešena besjeda u knjizi.


Mi ovu knjigu žarko ........... našim vriednim stručnjakom. V. . — Č-—,


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatsko, Slavonije i Dalmacije izvolio je imenovati
šumarskog pristava Josipa Kiseljak a kotar, šumarom u sv. Ivanu-Žabno kod križeva5ke
imovne obćine sa sustavnimi berivi. ^


Odlikovanja. Njeg. ces. i kr. apostol. Veličanstvo blagoizvoljelo je u priznanje
zasluga, stečeuib oko uredjenja šumske paše u Lici i gor. Dalmaciji premilostivo podieliti
kot. predstojniku u Gospidu, Ostoji VuČkoviću , zlatni krst za zasluge
s krunom; kr. vlad. Šumar, povjereniku Robertu Fischbacb u zlatni krst za zasluge
i ob(^. vie(5niku u Srbu, Iliji Jelač i srebreni krst za zasluge.


Umrli. U Vinkovcib umro je 24. sieČnja t, g. kr. nadšumar Adolf Peternek .
Pokojnik počeo je služiti 2 5. siečnja 1859, kao šumar u bivšoj slunjskoj, a poslie u
brodskoj pukovniji. 18. svibnja 1874. promaknut je na Sin kr. nadšumara u Novojgradiški,
a poslie služio je i u Glini, te je god. 1880. premješten bio u Vinkovce,
gdje je u 61, godini na influenciji umro.


Ostavio je udovu sa 3 sina. Labka mu zemljica! ,


22. veljače t. g. umro je ovdje c. kr. umirovljeni Šumski ravnatelj Franjo
Keile r u 79, god, starosti. Labka mu zemlja bila!
Sitnice.


Slike originalne iz lovskih prilika. Mi smo u našem družtvenom organu
mjeseca lipnja 1891. na strani 278, spominjajuć priredbe za lanjsku jubilarnu gospodarsko-
šuraarsku izložbu, medju ostalim iztaknuli, da je naŠa vrla zemljakinja iz kršne
Like gospojica Matilda pl. Mestrovi ć priredila šest komada uljem priredjenib originalnih
slika lovskih, tri veće a fci-i manje, koje bijahu izložene u našem paviljonu
za dekoraciju lovskog odjela.


Osim ovih slika izložila je spomenuta umjetnica u dvorani za umjetnine u
kr. zemaljskoj obrtnoj školi još devetnaest originalnih slika u ulju kao umotvorine iz
naravi. Za ove potonje izložke podieljena je istoj od družtva umjetničkog poŽastlia
diploma u priznanje osobita rađa i marljivosti, te umjetničke vještine oko priugotovljenja
upitnih slika. Ovdje nam je pobliže opisati gornje slike, koje bijahu izložene
u šumarskom paviljonu, a te su :


1. Dvie ustrieljene alpinsk e kokošice , privezane na smrekovoj grani; visina
slike je 115 cmtr., a širina 61´/2 emtr.
2. Gnjeta o ustrieljen visi zajedno sa iovskom puškom i torbom na stieni; ista
veličina kao pod 1.
3. Ze c ustrieljen visi o stieni s lovskim Šeširom i rogom; ista veličina kao pod 1. i 2.
4. Dvi e Iještark e ustrieljene vise nuz grančicu četinjače; visina slike 70
cmtr,
a širina 52 cmtr.
5 Plisk a ustrieljena visi o stieni; ista veličina kao pod 4. napokon


6. Dv a brav e nj ak a ustreljena vise na stieni; visina slike 60 cmtra, a širina
45 V^ cmtr.
Prednavedene slike nalaze se u ukusno izradjenih okvirih iz tvrda drva naravske
boje, a veličina istih ra^umie se ijedno s okvirom.