DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1892 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 2. u ZAGREBU, 1. veljače 1892. 6od. XVI.


Ubaviest i poziv.


^ U smislu § 7» slovo b) naših đružtvenih pravila, odobrenih
po visokoj, kr. zemaljskoj vladi, ima se Članarina U prVOm cetVftU
svake godine uplatltL Umoljavaju,se dakle p. n, gg. članovi prvoga
razreda, da izvole Svoju članarinu (5 for.) za tekiK^u godinu, u
koliko to već učinili "niesiij podpisanomu predsjedničtvu tim. sigurnije
poštanskom napiitnlOOin priposlatlj. jer . protivnom slučaja
nebi ni družtvo svojim obvezam udovoljiti moglo.


Sbog prištednje na poštarini biti će za pomoćno lugai^sko
osoblje t. j . članove drugoga razreda najshođnije, ako nadležni
šumarski ured ili šumarija sama odnosne prinose (po 2 for.) ubere^


te iste do ..-... ©lujka t g. uz izkaz članova ovamo dostavi.
Istim putem dostavljat će se i ove godine sbog točnije kontrole i
reklamacija ^
^^ Šumarski list^ članovom drugoga´ razreda.
Konačno se napominje, da imadu oni, koji pristupljuju ovom
družtvu kao članovi prvog ili drugog razreda, u smislu § 7. točke r)
i § 8. družtvenih, pravila platiti pristupnini! od--Jedne for. a. vr,
pa molimoj da se kod odašiljanja novaca na to obzir uzme.


Tko želi družtvenu diplomu dobiti, imati će za istu platiti jedan
for, bez poštarine.


Zagreb, L siečnja 1892,-^ ,


Predsjt hrv,-slav* šumar. družtTa.