DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 51     <-- 51 -->        PDF

IY. 6etvrta god. 1891. grabežljive zvieradi i to: u području županije llčko-krbavske
2 stara i 3 mlada medjeda, 1 vučica^ 78 lisica, 4 div. mačke i 28 kuna; u ppdrnćju
iupauije ogulinske 1 mladi i 1 stari medjed, 2 vučice, 2 vuka i 4 lisice; u podra(gu
županije belovarske 1 mladi i 3 stara vuka, te 9 lisica; u području županije srieniske
1 vučica, 1 vuk, 03 lisice, 2 div. mačke i 4 kune; u području županije požežke
1 vučica, 13 vukova, 131 lisica, 15 div, mačaka i 20 kuna; u području županije
zagrebačke 5 vukova i 24 lisice; u području grad. poglavarstva petrinjskog 3 lisice;
u području grad. poglavarstva mitrovačkog 1 vuk; u području grad. poglavarstva n
Karloveib 26 lisica i 7 div, mačaka; u području grad. poglavarstva petrovaradinskog
12 lisica i u području gradskog poglavarstva brodskog 1 lisica. Ukupno 7 medjeda,
26 vukova, 5 vučica, 291 lisica, 28 div. mačaka i 52 kune.


Za gornju grabežljivu zvierad ižpladena je novčana nagrada i to: u području
županije ličko - krbavske 101 for.; u području županije riečko - modruške 45 for.; u
području županije belovarske 25 for.; u području županije sriemske 44 for. 50 novČ.;
"U području županije požežke 120 for. 50 novč,; u području županije zagrebačke 22
for.; n. području gradskog poglavarstva petrinjskog 1 for. 50 novč.; u području grad.
poglavarstva u Karlovcih IG for. 50 novč.; u području grad. poglavarata petrovaradinskog
6 for. i u području grad., poglavai-stva brodskog 50 novč. Ukupno 407 for.
.. novč> Y. E—č.


.. _ -.^. ^^f^^ Osobne viesti. ; .


Hjeg.^^^s. i kr„ apostolsko Veličanstvo blagoizvolilo je naslovom i značajem Šum.


.savjetnika/odlikovanoga aemalj. šumar, nadzornika namjesfeničfcva u Zadru, Ferdinanda
Z ikm und o wskj^-a, premilostivo imenovati šumar, savjetnikom hrv-slav.-dalm. ženi.
vlade sa sustavnimi berivi, a kr. sum. nadzornika kr. hrv.-slav. đaim. zemaljske vlade
Franju CordaŠiča umiroviti.


Popunjenje mjesta kr, šum. savjetnika probuditi če obću radost u šumarskom
-svietUj jer je nadoslo vrieme, da če se i Šumarstvo kod nas preustrojiti.


— Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije blagoizvolio je imenovati šum.
^pristave Franju Fušič a i Leona Kadefavek a šumarima II. razreda kod gospodarstvenog
ureda gjurgjevaČke imovne občine u Belovaru; nadalje šum, pristave Iliju VI a-
bovič a i Juiija ml. Anderk u kofc. gumarima kod brodske imovae obc´ine; abiturienta,
šumarstva ki´iževačkog učilišta Josipa pl. Aue-a privremenim Šum, vježbenikom kod
križevačke imovne obćine i napokon dosadanjega dnevničara kod kralj, držav. nad-
odvjetniČtva u Zagrebu Petra Mravunc a akeesistom kod I. banske imovne občine u G-lini.
Isto tako imenovani su kot. šumari Koioman Bun j ik i Koloman Boellei n
Dadšumarima kod brodske imovne občine, pridržavši iste u dosadanjem službovanju kao
;Upravitelje kot, šumarija. -


Sitnice.


INajnovija uporaba jelOTine, „Oester. Forstzeitung" donosi viest, da se je pronašao
način, na koji se mogu razna, do sada u mnogom obrtu neuporabiva drveča tako
žilava načiniti^ da se jedva dlietom kalati mogu. Pokusi su pravljeni jelovinom, a došlo


.. je do vrlo povoljnih resultata. Drvo se izvrgne najprije vodenoj pari^ a onda se u
smjeru srčanice stlači. Na taj način moči je drvo stlačiti na 25^. prvobitnog objama. Tako
stlačena jelovina poštene vrlo žilava i može se u kolarskom obrtu sasvim dobro upotrebiti.
Kove nasade ..... i kestena u Hrvatskoj. Naše vlastelinstvo g. Turkovića
.. Kutjevu opazilo je, da orah i pitomi kesten za čudo liepo .. njegovom zemljištu us


^ Za ubijene tvoriće i jazavce neče se odsad novčane nagrade plačati.
´ UredniČto.