DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

—. 48 --
Nutim nije ovoj nevolji mnogo pomoženo, jer je nastala oskudica...
.drvih, rad česa se k}m& u velike i^rabijivaja.


Ovo izrabljivanje taat će pako tu posljedico/da će doskora nestati šuma
i š njima .... objekt, koji je imao zadatak, da krajiškom Barodu zajamči sva
ona prava, koja je tećajem mnogih stoljeća stekao i mirno uživati mogao.


Kako je davno jur izčekivano utjelovljenje hr. slav„ vojne Krajine materi
zemlji g. 1881 postalo činom, udaren je put, da se dokine onaj dualizam, koji
je u šumarstvu odnosno o šumarskom zakonarstvu kroz toliko stoljeća potrajao.


Akoprem sada sjedinjena Hrvatska i Slavonijaj te bivša vojna Krajina
dva dosta različita podrućja sačinjavaju obzirom na postojeće posjedovne i
užitne odnošaje, koji su se razvili usljed različitosti prijašnje uprave, to će se
tečajem vremena ipak morati po takovih naćelih upravljati, kojim će se moći
postići analogni ođnošaji u obih djelovih naše zemlje. A da to bude doskora
učinjeno, stvar je zakonodavne vlasti, da shodnom organizacijom šumarstva u
zemlji pruži valjana pomagala, na temelju kojih se razviti dade uspješna djelatnost
odnosno polučiti može podpuno izjednačenje naših šumarskih prilika.


LISTJ^K:.


Šumarsko i gospodarsko ksijlžtvo-


Prvi hrv.-slav.-dalin. „Lovački lisf izlaziti 6e počam od 1. siečnja 1892,
u Varaždinu, a uredjivati ^. ga pl. Csenej Vuehetich ..


Ovaj lovački list izlaziti ie 1, i IG. svakoga mjeseca .. cielom arku, a ciena
de mu biti dostavom u kui na četvrt godine 1 for. 25 novč.


Slušateljem šumarskih i gospodarskih odnosno ratarski
h zavoda , dati će se list nz cjelokupnu godišnju predplatu sa 2 for, 50 ...
koji iznos mogu u dva izasebce sliedeća mjesečna obroka po 1 forint 25 ...
uplatiti.


U svojstvu s 1 u ž i n 6 a d i namještenim kod šumarstva, gospodarstva ili kano
p a žitel j i lov a daje se pogodna ciena od 4 for, na godinu za slu6aj cjelogodišnje
predbrojke^ a ta pogodne ciena može se i n 10 mjesečnih obroka t. j . do konca listopada
po 40 ... uplaćivati.


Po programu, koji nam je po uredničtvu gornjega lista dostavljen, biti će prvom
hrv.-slav.-dalm. Lovačkom listu glavni smjer „držati se čim vise praktičnoga polja",
te će usljed toga poprimiti najprikladniji način pisanja t, j . popularni način s toga,
da se ujedno i manje književno savršeni pisci rečenim listom okoristiti i baviti
budu mogli.


^ U ostalom biti će „Lovaćki list" glasilo, koje će svim lovcem 1 prijateljem lova
služiti za medjusobni sporazum i dogovor, kako bi se u nas podigao lov na onaj stepen,
na koji će nam biti na nabavu i pouku.