DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 3     <-- 3 -->        PDF

_ 3 _


Pozivajuć opetovano štovane družtveue .članove na složan zajednički
radj, dovikujem jim ,na domaku stare godine: sretn a bil a nova^
godina!


, Vatroslav Rački,


kr, Tladni šum. povjerenik´^


Pabirci za šumarsku povjest hrvatsko-srbskih šuma.


´ Piše vlastel. šumarnik Mijo Radoše?i<ž.


(Nastavak. Vidi Šum. 1. br. 12. od god. 1891.)


0´ drvarskom, orudjis; Budnć orndje na drvarstvo odnosno i napoviestšuma
upliva, s toga ću sad o tom koju napomenuti. Uporaba sjekire i klina
..´ prastara skoro kod svih naroda, a ćuli smo^ da su ovo orudje već Egipćani^
Grci,´Eimljani i .drugi poznavali u isto doba, kad i željezo i nado, in kojeg.su
sjekiru i klin proizvadjalL


, Sjekira,rabila se je u pradavnim, te skoro do XVII. vieka po Isusu za
obaranje stabala, akoprem je istodobno poznata bila ručna, popriečna i pcdužna
pila.


_ Sjekira bilo je od svakovrstnih oblika, ali reć bi, da su, narodi davali pi-
lam za drvarstvo onaj oblik, koji je takodjer i za bojne svrbe prikladan bio.
Kod hrvatsko-srbskog naroda nalazimo taj prelaz oblika pile u nadjaku još i
danas iraenito u Slavoniji, a taj nadjak upravo je prikladan za bojnu svrhu, a
osim toga za tamanjenje dračja, za izradbu sitnijeg drva i za presjecanje ogranaka,
Slavoncu je nerazdruživi drug njegov nadjak. On je posve lagan, ima
male ušice, a bridku oštricu, te je nasadjen na dugoj plosnatoj držalici. Ovu
vrst sjekira možemo toga radi slavonskim orudjem nazvati.
Sjekira hrvatska (kranjska) obreteua je po Italcih. u dobi, kad je uzduž
jadranskog mora po Istri i Hrvatskoj odpocelo proizvadjanje gorivih drva za
Italiju okog.lSOO. po Is., a to stoga, što joj racionalnijeg oblika neima za naše
vrsti drva. Mu vrst sjekira, koje su do tri put težje od slavonskih s istom duljinom
i razmjerno isto tako sa jakimi i dugimi ušicami, nije Slavonac i Srbin
sve´do god. 1350. poznavao, a to bijaše dakle onih godina, kada su Hrvati iz
Istre, Kranjske, i Hrvatske počeli u Slavoniji izradjivati hrastovinu.


Bradv a je stara, a poznavaše ju tesari u najstarijoj dobi. Kratka ..-´
sadjena i dugim oštrilom sjeća nas na slične bojne sjekire. Nedvojbeno je dakle,
da je i bradva kod nas prastara.


Bradvil j je za tesanje najracionalniji, a uporaba istog jest hrvatski
specialitet Eabio se je poslie hrvatske sjekire,,a najstariji, bradvilji kovani su
u XV. vieku.


U Slavoniju i Srbiju donieli su Hrvati prvi bradvilj oko god. 1850., kad
je naime proizvadjanje hrastovih podvaljaka započelo. ´