DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 2´ —


Primiv dakle nasliednu književnu ostavštinu naših pregalaca od
g, 1847.5 to 6e reći: primiv iirednictvo „gumar, lista« nadam se, da ee naš
družtveLi časopis i pod mojim uredniotvom naći kriepko podporu revnih
i za struku zanesenih domaćih šumara, te prijatelja naših zelenih dubrava.


Zna svaki od nas, da je naše šumarstvo još uviek pasto polje, koje
moramo i kao rodoljubi i kao struSari potrebitim marom i u znoja lica
obradjivati, ako želimo žeti plodove našeg uma i naše djelatnosti. Ta „o
trudu žito rodi, a o muci grozdovi vise".


To su čuvstva, koja gojim kao urednik ^Sum. lista", — to su nade,
koje mi i^punjuju grud, te me hrabre, da ćemo božjom pomoćju i zajedničkim
radom korak po korak našu zajedničku zadaću
sretno riešiti.


Ali tomu se hoće čvrste volje i žilave uztrajnosti. Ako bude ove i
one, onda nemojmo podvojiti, da nećemo medjusobnim pregnućem naše
domaće šumarstvo podići do najvišega mjesta, koje mu po važnosti i
obsežnosti naših šuma zaista dolikuje.


Da bude naš „Šum. list^* zaista pravo stjecište našega duševnoga
rađa: to je potrebito, da ga svi družtveni članovi kao j,mezimca "
hrv.-slav. šumarskog družtva prigrle svim žarom ljubavi, te da mu i
tvorom i sborom što više pomognu.


Imenito molim, da me u mučnom zvanju vještim svojim perom
pođpomognu dojakošnji pisci-strucari, i to : gg*. Jos, . o z a r a c, kr. šumar
u Lipovljanih j Drag. N a n i c i n i, vlast, nadšumar u Našicah; Jos,
Ettinger , umir. nadšumar u Zagrebu; Šandor Pere , nadšumar u
Otočcu; Vilim Pere , br, šumar u Kosinju; Vinko .....^ nadšumar u
Petrinji, Mijo Radošević , vlast, šumarnik u Kutjevu; prof. Drag.
Hlava i prof. Yl. Kiseljak u Križeveih; Ivan Kolar i Julijo
Kuzma , .., nadšumar u Zagrebu; Dušan Ilijć , šum. procjenitelj u
Otočcu; Ed. S 1 a p n i . a ., šum. procjenitelj u Belovaru; Milan D. 0 b r adović-
Licanin, prof, šumarstva u Biogradu; Stjepan .......,
šumar u Valpovu; Josip Majnarić , šumar u Čavlih; Marino pl.
Bonna, žup. nadšumar u Ogulinu; Josip Sabljak, šumar uSurcinu;
G-ašo Vac, šumar u Stubici; Julijo Vran i car, šumar u Novigradu;
Drag. Mocnaj, šum. pristav u Klenku; Bog. ml. Ha jek, šum. pristav
i procjenitelj u Glini i Rudolf ...., šum. vježbenik u Dubici; Pavao
Barišio, nadšumar u Mitrovici; Ivan Zezulka, kr. šumar u Ogulinu.


Zaista ću se radovati, ako bude broj suradnika od sad poskočio, jer
ee to biti očiti znak, da je „Sum. list" našim družtvenim cianovom
mio i drag,


U ostalom primjećujem, da će se strukovni dopisi i razprave nagraditi
u^buduće kao i dojako po pristojbenom cjeniku.


Dopisi odnosno razprave neka se i nadalje dostavljaju „ured ^
mžtv u Sam, lista" u Zagrebu.