DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1892 str. 1     <-- 1 -->        PDF

V
\ ........,


Br. I u ZAGREBU, 1 sieenja 1892, God. XVi


Obznana štovanim družtvenim čfanovom.


Naš prednjak kod zemaljske šumske uprave i vrli pregalac napolju
stručnoga knjižtva g. Mijo Vrbanic zahvalio se je na urednictvu „Šumar.
lista",´ koga je kros niz godina svom pomnjom i uztrajnošcu uredjivao,
te je slav, upravljajući odbor hrv.-slav, šumai´skoga družtva meni povjerio
urednictvo toga đrnžtvenoga časopisa.


Nijesam. se mogao oglušiti tomu po mene laskajućemu pozivu —
jedno s toga, što mi se prigoda pruža.j da se svojim književnim radom
bar ponješto odužim na onoj ljubavi, koju mi danomice daje moja draga
domovina^. s´druge strane smatram´ si za dužnost/ da: i ja kao urednik´
družtvenoga časopisa stupim još tiesnije u redove onih. pregalacaj koji
čeznu za tim, da bude naš j^Sumar. list" ono, što po svomu zadatku mora
biti — naime: pravo ogl ed alo duševn. ogstanjanaš e"g"a
k r V.- s lav. šumarskoga družtv.a i na.predka našega
dom.aćega´ šumarstva,


Sjeme, koje je posijano po šačici domaćih pregalaca god, 1846., palo
je na plodno tlo, pa ako je izdavanje tadanjeg družtvenog časopisa
j^prvoga hrv.´ šumarskoga družtva" god. 1847. pod imenom: „Das Forstblatt.
Zeitschrift" burnom godinom 1848. prestalo, i god. 1851. do 1852.
op6t započelo, a onda za uviek zaspalo, tim ipak nije udušeno pregnuće
njekih naših rodolj4iba-strucara pred desetak godina, da se slično družtvo


opet uzkrisi, koje će novi m duho m disati i novi m smjero m
svo j ra d n a preporo d domaćeg a šumarenj a započeti .
I tako bi,:


Cim je današnj e hrv. slav. šumarsko družtvo utemeljeno, odmah
se je pojavila želja, da se ...... i đružtveni časopis- u svrhu, da mogu
drnžtveni članovi u svom vlastitom listu plodove svog uma i pera na
korist i promicanje družtvene svrhe priobćiti. .,/ .


Pojav taj značio je pobjedu nauke i znanosti međju našimi hrvatskiini
šumari.


" 1 /