DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 576 —


i zime u zapređku miruje, rano u proljede u travnju naime, da obrsti nježne izbojke
i pupove. Koliko će nam štete zlatokraj nanieti, ne da se sada kazati, već demo o tom
u proljeće izviestiti. I. St.


Nema žira. Proljetos su bili urodili hrastovi u šumah brodske imovne obdine,
da ne može bolje, a i ljetos vidilo se u nekojim sastojinama na pol razvijenoga žira
tako puno, da smo se nadali dobroj žirovini. No uslieđ dugotrajne ljetne a i jesenske
suše, žir se sav smetnio i na pol zelen i pušljiv opao. Kako već više godina nije
žir kod nas urodio, ostalo je više stotina jutara šumske površine nenaplodjeno, te
nam ne preostaje ništa drugo, već moramo naše izradjene drvosječe za poljsko gospodarstvo
iznajmljivati, dok dočekamo, da žir opet urodi. I. St.


Divlji kestenići. Tko želi kupiti jakih 4—-5—6 godišnjih sadnica od divljeg
koštanja neka se obrati na gosp. nadšumara Vinka Benak a u Petrinji. U svem
ima u zalihi do 10.000 komada sadnica rečene vrsti.


Duge iz polu-pougljenjenog hrasta. Jedan ovdašnji stanovnik naišao je u
vodi Glini na polu-pougljenjeno hrašće. —- Isti, izvadiv jedan takov hrast, sa promjerom
od preko lm . — izradio je iz njega bačvarske duge, — te iste u Sisku za 10 fr.
po 100 kom. prodao. Svakako riedak i interesantan pojav. B. H.


Požar u šumi „Vrtlište". Mjeseca rujna t. g. dogodio se u šumi I. banske
imovne obćine „Vrtlište" šumski požar, — na nepoznat način. Izgorjelo je preko 12
jutara bukovog pomlađka i 400" bukovog drva, — koje bješe željezari u Vranovini
doznačeno.


Na žalost to ne spada medju riedkosti u ovom sveobde nesretnom kraju.


B. H.
U obsegu križevačke imovne obdine u Belovaru izpražnjeno je mjesto
kot. šumara II. razreda. Plaća 600 for., stan u naravi, 350 for. paušala za uzdržavanje
konja, 150 for. odšteta za deputatno zemljište, 50 for. paušala za grijanje, čišćenje i
razsvjetu pisarne te nabavu pisadih potrebština, 21 prostor, metara drva za ogriev i
propisane dnevnice kod vanjskog službovanja.


Po propisu sastavljene i obložene molbenice valja do 15. prosinca 1891. putem
nadležne oblasti gospodarstvenom uredu spomenute imovne obdine podnieti.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. M. D. 0. L. u Beogradu. Vaš članak, koji je za sada izostati morao,
otisnuti će se u sliedećem broju.
V. K. u Križevcih: Liepa Vam hvala, da ste se odazvali našem pozivu, učinjeno
je sve po Vašoj želji.
J. M. u Čavlih: Pridržasmo predhodno Vaš članak, a biti de nam drago da
nam obedano pripošaljete, da se dogodice upotrebiti može za list.
V. P. u Kosinju: Učinismo kako ste želili; bilo bi nam osobito milo, da sa
Vaših krajeva češće dobijemo kakovih viesti.
R. E. u Dubici : Priposlano dobismo nu uvrstit će se u slieđedi broj.
T. B. u Glini: Glede onoga što dobismo, učinjeno je po Vašoj želji.
Uredničtvo i naklada hrv.-alav. šumarskoga družtva. — Tisak 0. Albrechta.