DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 568 —


dalje Viktora Maisatza za Vranjak 3.210 for. i za Vitojevačko Ostrovo


2.490 for., ova zadnja ponuda glasi znatno izpod prociene, đočim je ponuda tvrdke
Gamiršek kao povoljna prihvaćena.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Hrvat, šumarski koledar za god. 1892. XIII. tečaj priugotovio je đosađanji
izdavatelj p. n. g. kr. vlađni šumarski nadzornik Mijo Vrbanić, te je isti već
dotiskan i priređjen sasvim shodno za vanjsku službu. Naročito sadržaje „Šumarsk i
koledar" za buduću godinu sve potrebite skrižaljke i naputke službene,
koji se u vanjskom službovanju dogođice s probitkom uporaviti mogu.


Pomenuti koledar obsiže preko 15 štampanih araka u žepnoj veličini, a sadržaje
i šematizam šumarskog i inoga pomoćno-upravnog osoblja, koje je namješteno kod zemaljskih
i državnih oblasti i ureda, te kod raznih moralnih korporacija i privatnih
vlastela u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji.


I ovom prigodom pobrinuo se je izdavatelj, da se "Šumarski koledar" za
god. 1892. i kao službovnik upotrebi ti može za šumarsko-upravno, a takodjer
i za pomoćno-Sumsko osoblje, u svrhu bilježenja svih poslova u šumi i izvan šume
tečajem ciele godine. S toga ima dovoljni broj paginiranih stranica. Ovim se .dakle
umoljavaju učtivo p. n. gg. naručitelji i predbrojnici u obde, da točno naznačiti izvole
u svojih dotičnih naručbah, da li žele imati „Hrvatski šumarski koledar" za
god. 1892.:


A) s dodanim rastriranim papirom za bilješke kao i dojakošnja
izdanja ili


B) ujedno sa službovnikom, kao Stoje već gore spomenuto.


Koledaru udarena je ciena i to:


1. Izdanju pod A) za jedan komad 1 for. 20 novč. uz nefrankirano pošiljanje
naručitelju, (pojedini primjerci, priposlani na zahtjev pod omotom nakrst, računati će
se 5 novč. više za poštarinu).
2. ^Izdanju nadalje pod B) za jedan komad 1 for. 60 novč., sbog više potrebitoga
tiska uz nefrankino pošiljanje naručitelju, (pojedini primjerci, priposlani na zahtjev
pod omotom nakrst, računati će se 10 novč. više za poštarinu, jer su teži od onih pod A).
Glede naručbS, iz Bosne i Hercegovine upozoruje se, da se novci poštanskom
naputnicom doznačiti izvole.
Vez koledaru ndešen je takodjer sasvim praktično, a sastoji se iz jakoga zelenetlačenog
platna.


Primjećuje se nadalje, da je ciena koledaru tako primjerena, da se obzirom na
razmjerno malen broj otisaka, koji se kod nas razpačati može, lih tiskovni, biljegovni
i ini troškovi, naročito knjigovežni namire. Dakle o kakvom posebnom dobitku neima
tu niti govora, jedino je do toga stalo, da i mi šumari u našoj domovini imamo naš
strukovni koledar.


Naručbe glede koledara neka se uprave neposredno na izdavatelja uz točnu
oznaku broja primjeraka i to : da li naime poštanskim pouzećem, ili pako uz naknadno
priposlanje novčanog iznosa.


Osobne viestl.


Dragutin Ferdinand Hlava, profesor šumarstva u kr, gospodarskom i šumarskom
učilištu u Križevcih, navršio je dne 1. studena o. g. tridesetgodišnjicu službovanju.
Tim povodom smatramo si za osobito ugodnu dužnost, da ocrtamo iskrenimi
riečmi život i đielovanje prvoga učitelja šumarske struke na domaćem našem učilištu.