DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1891 str. 3     <-- 3 -->        PDF

«mm3^,


Br. 12. u ZAGREBU, 1. prosinca 1891. GoCl. XV.


Svim p. n. gg. stručarom i prijateljem na znanje.


Predležećim brojem zaključuje se petnaesti tečaj našega đružtvenog
organa „Šumarski list´S a peta godina pako, što mi bje po
upravljajućem odboru hrv,-slav. šumarskoga družtva uredničtvo organa
povjereno.


Unatoč svoje veoma težke i obsežne službe, nastojao sam
tečajem mojeg uredjivanja svimi mogudimi silami, da udovoljim
častnoj, a podjedno i ne labkoj zadaći.


Pošto mi je pako u istinu baš ne moguće, obzirom na svakim
danom nagomilajuće velike poslove službenoga zvanja, i nadalje
uredjivati naš organ „Šumarski list"; to sam prinužden, da se
usrdno zahvalim na podieljenom mi dosadanjem povjerenju.


Pddnesav svoju zahvalnicu u gornjem smjeru upravljajućem odboru
našega družtva, zamolio sam, da se u smislu §. 13. naših
đružtvenih pravila usljed spomenutih okolnosti odredi promjena u
uredničtvu. U sjednici upravljajućeg odbora od 23. studenoga 1891.
bude taj predmet na dnevni red stavljen i za urednika »Šumarskoga
lista" p. n. g. kr. vlad. šumarski povjerenik Vatroslav R ačk i jednoglasno
izabran počam od god. 1892.


Ovom sgodom smatram si za osobita dužnost, da se usrdno
oprostim sa svom gg. stručarima i ostalim prijateljima, koji su me
tečajem mojega težkoga petgodišnjega rada kao urednika našega
družtvenog organa svojski podupirali, izraziv jim u to ime svOJU
najtopliju zalivaiu s učtivom molbom, da i u buduće nepropuste
nijedne prilike mojemu nasljedniku pripomoći, kojemu u to ime
želim uztrajni i najbolji uspjeh!


U Zagrebu, 24. studenoga 1891.


Mijo Trbaiiić.