DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 528 —


Dana 7. rujna t. g. došlo je do glavne razprave pred sudbenim stolom u Petrinji,
te nakon preslušanja mnogobrojnili svjedoka bje izrečena osuda, po kojoj je Jovo
Dabić radi zločina prevare, pošto je himbenim načinom od raznih stranaka na svoju
korist izmamio novaca, — osudjen na devet mjeseci težke tamnice, pooštrene svakoga
mjeseca jednim postom, naknadu sudbenih troškova i da plati odnosno vrati strankam
njihove novce skupa sa 6"/^ kamati.


Jeli mu to bilo nužđno. Služio je već 17 godina samo kod imovne obćine, uživao
liepi glas i ugled, a sada proigrao je sve : mirovinu, čast, ugled i građjansko poštenje,
pa ne samo svoje, nego je i njegova porodica sramotna.


Neka ovo bude drugim lugarom stroga pouka, pa neka se manu svakoga ćoravoga
posla, jer: „krivo stečeno, nije blagoslovljeno". —<5.


Zanimiva šumarska parnica. Čitamo u bečkom Centralbl. fiir Walderzeugnisse
sliedeće: Uprava dobra kneza Hohenlohe-a u Slawentzitzu podigla je tužbu proti željezničkom
fiskusu, koja če tužba i širije krugove zanimati. — Kneževska uprava tvrdi
naime, da dim iz lokomotiva i dimnjaka prometnih zgrada kolodvora Kanđrcinskog,
razvitak stabala u blizini kolodvora nalazečih se zapriečuje. Pošto su nazor ov j šumarski
vještaci podkriepili, traži kneževska uprava od željezničkog fiskusa odštetu. Proti tomu
navadja tužena oblast, da prirast kolodvoru graničeće šume zaostaje jedino sbog slabog
tla, a onda sbog toga, što se u njoj nalazi škodljivi kukao: "VValdgartner (hilesinus
piniperđa), — Kako ce se ova parnica riešiti, obje stranke u uzrujanosti očekuju.
Izgubi li parnicu željeznička uprava, biti de po nju to od kobnih posljedica. I. St.


Obćinski pašnjaci i šikare u području I. i II. banske te slunjske imovne
obeine. Već mnogo puta je iztaknuta i svestrano dokazana neukloniva potrebu — da
se pašnjaci u obsegu gornjih imovnih občina pošume, — da se uzmogne bar donjekle
priskočiti najmarkantnijim gospodarstvenim neprilikama; — potaknula je gospodarstveni
ured I. banske imovne oboine, da tu činjenicu predoči svojemu zastupstvu, nebi li ono
uticalo, da se predlog u narodu prouči i predloži mjerodavnim faktorom na riešenje.


Žalibože predlog je taj uzprkos tomu, što je bio popraćen strukovnim dokaznim
mnienjem gospodarskog ureda I. i II. banske imovne obćine te svib u području istih se
nalazedih kot. šumara, — propao.


Ne preostaje dakle ino, no ustrajno očekivati nebi li visoka kr. zemaljska vlada,


uvidiv temeljitost i neizbježnu potrebu tog koraka, sama taj predlog uvažila i izvesti dala!


Katalog izložaka vlastelinstva Kutjeva. Slavni šumarski ured vlastelinstva
Kutjeva izvolio je na ovo uredničtvo priposlati 80 primjeraka kataloga o izložcih, koje
je spomenuto vlastelinstvo prigodom ovogodišnje jubilarne gospodarsko-šuraarske izložbe
u posebnom svojem paviljonu izložilo, u svrhu bezplatnoga razpačanja na one p. n. gg.
članove šumarskoga družtva, koji žele taj katalog imati.


Pozivljemo dakle ovim učtivo gg. članove naše, da nam kratkom dopisnicom


priobde, da li žele dobiti upitni katalog, pak demo ga đotičnikom priposlati bez


platno , u koliko naime gornja zaliha doteče.


Dopisnica uredničtva.


P. n, gg, suradnikom: M. D. 0. — L. u Beogradu: Vaše članke primismo,
nu nemogosmo jih u ovom broju otisnuti, jer je bilo od prije materijala, kog smo
morali upotrebiti; izvolite se pretrpiti, dođi de u bududem broju. Ono što izvoliste u
cienjenom listu iztaknuti, uvažiti ćemo, a onaj stanoviti opis bio bi nam od potrebe,
jer ga nismo još s nijedne strane dobili. U ostalom hvala Vam !
I. St.
u Vinkovcih Priposlano dobismo, upoti-ebit demo kasnije; biti de nam
osobito
drago, ako se nas vedkrat sjetite kojim člankom ili viesti s Vaših krajeva.
St. St. u Vinkovcih: Vaša viest nam je došla u ruke, upotrebit ćemo ju dogođice.


V. B. u Petrinji: Vaš oglas otisnuti demo u bududem broju, nede zakasniti.
Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak 0. Albrechta.