DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 52´7 —
III. Opis i ocjena Karlovo g naSina za uređjenje šuma?
Slieđeći dan 13. bijahu nastavljeni pismeni izpiti, te kandidatom stavljena daljnja
tri pitanja,


I. Koje radnje nastaju kod valjanog uredjenja šumskih medja i postavljenja medjašnih
oznaka, te koji su u nas običajni načini omeđjašivanja ?
II. Opis Winklerovog visinomjera i opis načina, kako se dade visina s ovim
visinomjerom ustanoviti ?
III. Neka se navedu oni strojevi, koji se rabe u šumarskoj praksi za mjerenje
knteva u svrhu izmjere površina i neka se posebno opiše busola?
Na što treba prije, nego li se sa stanovitim kutomjerom počme operirati, obzir
uzeti i kako se ima taj posao obaviti kod busole?
Kako demo se koutrolovati nakon dovršena posla sa kutomjerom kod stanovite
površine, e da li smo sa strojem točno operirali. (Za potonje ima se poseban primjer
navesti) ?


Poslije dovršenih pismenih radnja pređuze povjerenstvo ocienu istih, a nastavi dne


14. i 15. listopada t. g. s kandidatim ustmeni izpit onim redom, kako je koji brojku
vukao.
Nakon svršenih ustmenih izpita obavi povjerenstvo prema svestranom prosudjenju
klasifikaciju kandidata, te budu šestorica od njih aprobirani s do voljnim uspiehom
a trojica reprobirani na rok od šest mjeseci.


Oni, koji položiše izpit, dobiše propisane svjedočbe za svoju legitimaciju.


M. V.
Fouka lugarom. Lugar II. banske imovne obćine Jovo Dabid bio je jedan od


pristalih i uglednih lugara, a kao takav vriedio ne samo kod svojih pređpostavljenih,


nego i u narodu. Nije ni čudo; u Krajini je služio kao stražmeštar, a kao takav uži


vao veliki ugled; čovjek inače pristao, te tako ta svojstva prenesao i u lugarsku službu.


Prema tadašnjim okolnostim vriedio je kao najbolji lugar. Njeko vrieme bio je i šuma


rev zamjenik, te doznaku samostalno obavljao. To je zaista za jednoga lugara dika i


ponos, što u svojoj službi samo doživiti može. Nu neleži vraže: On nije htio s tom


praznom slavom biti zadovoljan, nego okrete taj svoj ugled upotrebljavati na svoju


korist a na tudju štetu. Zlobna misao ga navede i on poče njih više mlađih ljudi na


govarati, da de im pribaviti lugariju, ako mu u to ime dadu po 50 for. Naravno sva


koga je posebice nagovarao i novce u četiri oka primao. Od njih trojice je primio po


50, a od četvrtoga samo 37 for. , jer ovaj nije više imao. Od njih četvorice trojica


su dobili lugarije, a samo je četvrti ostao bez nje.


Ona trojica dobili bi lugarije i bez Dabića, jer su mladi i vidjeni ljudi, no htjeli


su stvar pospješiti, a znajući da je Dabić ugledan lugar, povjerovaše njegovim rie


čima i dadoše mu novce, buduč je on kazao, da će novce poslati predsjedniku, šumaru


i nadšumaru. Ovoga zadnjeg ali nije učinio, nego je novac liepo za sebe zadržao, a


njegovom lukavošću pošlo mu je ipak za rukom, da su slučajno trojica njegovih kan


didata, koji prije koji kašnje lugarije dobili.


Onaj četvrti, što je ostao bez lugarije, kad je vidio da mu Jovo Dabid nede modi


pribaviti obedane lugarije, zatraži on svoje novce natrag. Ovaj mu nehtjeđe dati, nego


ga svaki put odpravljaše riečima: „idi ti pa isti od predsjednika i nadšnmara, jer


sam ja tvoje novce njima dao". Tako taj glas kolao po narodu, te napokon dodje i


predsjedniku do ušiju. Znajući da je u cieloj stvari nevin, počne tim glasovom ulaziti


u trag, te mu pođje za rukom pozitivno doznati, tko i što je lugaru Dabiću u ime


lugarije dao.


Na temelju skupljenih podataka i očitovanja, dobljenih od samih onih, koji su


mu novce dali, podnese predsjednik proti lugaru Jovi Dabiću pritužbu imovnoj obćini.


Na temelju ove pritužbe preduzeti su daljnji nuždni izvidi, krivnja Dabića jest
konstatovana, s toga bude od službe i plaće s mjesta suspendiran^ a ciela stvar kompetentnoj
oblasti na razpravu ustupljena.


m^gmmK^^jL^