DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 520 —


ves Josipa Borijanc a privr. šumarakim pristavom kod gjurgjevačke imovne obćine,
obadva sa sustavnim! berivi.


Umrli. Nakon duge i težke bolesti umro je Antun M. Gilrtler, kot. šumar
križevaSke imovne obćine, dne 29. listopada t. g. u Zagrebu u bolnici milosrdnica.
Pokojnik služio je nakon svršenih šumarskih nauka na našem domaćem učilištu najprvo
na gospoštini Cabarskoj, zatim neko vrieme kod otočke i I. banske imovne obdine,
odakle je na vlastitu molbu stupio u službu križevačke imovne obćine, ter je bio u
zadnje doba šumarom u sv. Ivanu Žabno. Od god. 1883. bio je članom našega družtva.
U svemu je služio preko deset godina a ostavlja za sobom razcviljenu suprugu
Milku rođjenu Migše i troje još nejake điece.


Nadalje umro je vlastel. šumar Josip Bednja r nakon duge i težke bolesti u
Velikoj, koji je bio takođjer našim članom. Poko j ji m duši !


Sitnice.


Uspjeh jesenskih državnih izpita. Prema naredbi visoke kr. zemalj. vlade
od 23. kolovoza 1891. br. 38.133 obđržavao se je ove jeseni državni izpit za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarenja dne 12. i sliededih daua mjeseca listopada t. g.


Izpitu predsjedaše g. Mijo Vrbani ć kralj, vladini šumarski nadzornik, a povjenici
bijahu gg. Dragutin Hlava , kralj, profesor šumarstva i Ivan Kolar , kralj, državni
nađiumar; od strane visoke vlade bijaše prisutan p. n. g. odjelni savjetnik Jos. Eug.
Tomid.


K izpitu se prijaviše deset kandidata, a od tih pristupiše pako devetorica i to:
Dragutin Wiethe , šumarski vježbenik gjurgjevačke imovne obdine u Novigradu;
Rađivoj Ljubinkovid , šumarski pristav petrovaradinske imovne oboine u Ku


pinovu ;
Šandor pl. Lajer , šumarski pristav križevačke imovne obćine u sv. Ivanu-Žabno ;
Mate Kolbaš , c. k. nadlugar u Benkovcu u Dalmaciji;
Mate Baranovid , obdinski kot. šumar u Šibeniku;
Leo Kaderavek , šumarski pristav gjurgjevačke imovne obdine u Belovaru ;
Demetrija S t i a s n y, obdinski kot. šumar u Našicah ;
Antun Jančikovid , obdinski kot. šumar u Pleternici i
Andrija C o p, šumarski vježbenik ogulinske imovne obdine u Modrušu.
Spomenuti kandidati su svi abiturienti kr. gospođarsko-šumarskog učilišta u Kri


ževcu, a po narodnosti su trojica iz Hrvatske, četvorica iz Slavonije a dvojica iz
Dalmacije.
Dne 12. listopada t. g. poče pismeni izpit, te dobiše kandidati sliededa tri pitanja:


I. Sadašnja 40-godišnja visoka listnata šuma ima se pretvoriti u srednju šumu
tako, đa će imati poslije pretvorbe visoki razred najstariji 100 godišnju, a nizki razred
20-godišnju uporabu. Visoki razred neka pokrije 5.000 m´´ po ha. Izim najstarijeg visokoga
razreda imade se jošte iz svakoga visokoga razreda polovica od onoga broja stabala
rabiti, koliko se nalazi u najstarijem t. j . u prvom razredu.
Jedno
120-godišnje stablo neka pokrije 64 m*
„ 100 „ „ „ , 54 „
>. 80 „ „ , „ 36 „
» 60 „ „ „ ,., 24 „


» ^o „ „ „ „ 1 ^ „
» ^0 „ „ „ „ 4 ,


II. Koliko stoji vlastnika jedan ral šume 25 godina stare, ako je za pomladjivanje
dao 12 for. Godišnji troškovi za upravu, čuvanje i porez iznašaju 1 for. 30 nč.;
ral šumskoga zemljišta vriedi 25 for., kamatna dobit jest 3"^^?