DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 534 -
Sveno. 103 rala procien, na 175.745 for., đostađe Chr. Herman n za


192.011 for.; dalje ponuđiše na tu hrpu: M. Vuk 180.111 for. i Unionbanka
179.192
for.
Somovac 80 rali, procieu. na 202.938 for., ostade neprodana.
U svemu je postignuto 673.854 for., naime 69 699 for. ili 11´/2 "ju preko
procienbene vrieđnosti, te možemo taj uspjeh prema sađanjim tržištnim prilikam dosta
povoljnim smatrati.


Povjerenstvo pregledalo je nadalje rukovodni i računski zaključak za god. 1890.
te je pronašlo sve u podpunora redu prema obstojećim propisom. Na pređlog člana
povjerenstva Uroša Vurdelj e iz Topuskoga bje jednoglasno prihvaćen pređlog da se
obzirom na veliku elementarnu nesgođu, koja je postigla mjeseca srpnja 1891. jedan
dio Banovine povodom tuče tako, da ondješnji narod već sada veliku nuždu i oskudicu
trpi, stavi na preuzvišenoga gosp. Bana molba, da se za stra "ajuće pućanatvo kot.
oblasti Glina i Vrginmost pruži shođnim načinom što izdašnija pomoć iz sredstva krajiške
invensticionalne zaklade.


Nadalje oglašene su još sliedeće dražbene prodaje drva i to :
Kod kralj, nađšumarskog ureda u Vinkovcih dne 31. listopada t. g. u
šestnaest sječinah na površini od 1.172-61 rali s procicnom od 1,076.274 for.


Kod gospodar- ureda gradiške imovne obćine u Novoj gradiški dne 3. studenoga
t. g. u svezu Javifika Greda predielu Br oći nski B ok 1730 hrastovih stabala
s procienom od 62.820 for.; drvo za ogriev i ostali odpađci ostaju imovnoj obćini na
razpolaganje.


Kod gospodar, ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici dne


9. studenoga t. g. u šest sječinah morovičke i klenačke kot. i šumarije, naime 2.909
hrasta, 33 jasena, 359 bresta i 183 graba i druge vrsti, 6.354 m´ za tehničku porabu
i 18.801 m^ za ogriev sposobnih a proeienjenih na 62.645 for.
Kod gospodar, ureda križevačke imovne obćine u Belovaru dne 18. studenoga
t. g. u sedam sječinah čazmanske, garešničke i belovarske kot. šumarije, naime


2.129 hrasta, 5.700 m^ za ciepanje, 2.320 m* za gradju i 73 m* za željez. podvlake
sposobnih a proeienjenih na 68.719 for. 27 novč.
Kod gradskoga poglavarstva u Petrinji dne 18. studenoga t. g. u Sumi
Kotar blizu Siska, naime 1.325 hrasta, 3.051 m´ za gradju i lies sposobnih a proeienjenih
na 18.133 for.


Kod gosopodar. ureda II. banske imovne obćine u Petrinji dne 19. studenoga
t. g. u sedam sječinah dubičke, petrinjdke i dvorske kot. šumarije, naime 1.708
hrasta s 3.484 m* sposobna za ciepku robu i inu gradju a proeienjenih na 24.834 for.


Kod gospodar, ureda brodske imovne obćine u Vinkovcih dne 23. studenoga
t. g. u dvadeset i šest raznih sječinah ceranske, vinkovačke i rajevoselske kot.
šumarije, naime 8.741 hrastovih stabala sa 32.925 m^ drvne gromade za tehničku
porabu sposobne u procienjenoj vrieđnosti od 327.2 76 for.


Konačno kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu dne 30. studenoga
t. g. u području šumarije Draganec 1.203 hrasta, procienjsna na 37.889 for.;
u području šumarije Rujevac 1.215 hrasta, prooienjena na 6.243 for.; u području
šumarije Vojnić 1.700 hrasta i 293 kestenovih stablića, procienjeua na 7.719 for.
ter u području šumarije Sokolovac 1.101 hrast, procienjen na 2.933 for.


Prodaja biva samo uz primanje pismenih ponuda, a pobliže uviete dražbe može
svaki doznati kod gore spomenutih oblasti i ureda, te i kod odnosnih kot. šumarija.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Registar ,Šumarskoga lista" prvih čatraaest tečaja Rod. 1877 —1890.
Javljamo naknadno k našoj viesti, priobieaoj u zadujem svezku šaiairskog lista, p. n