DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 523 —


za 10. dnevni razred sa 3 for. 50 nv8.


za 11-n » » 3 „ — „


za 12. „ „ „ 2 „ -„
pa pošto su pođpune dnevnice jednalce za državno šumsko osoblje i za aut. činovnike,
to neima zaprieke glede zaračunavanja izmjere dnevnica označenih pod slovom b).


Pošto je nadalje opaženo, da se kod davanja predujmova na plade nepostupa po
postojećih propisih, s toga se znanja i ravnanja radi priobcuju p. n. odnosne glavne
ustanove ministarstva financija od 31. listopada 1857. broj 43.422. u slieđečem:


Osim činovnikom i pođvornikom (službenikom), koji bez vlastite krivnje uslied
bolesti ili obiteljskih ili imovnih nepogoda spadne u bieđno stanje, te koji to vjerodostojno
dokažu i zadovoljavaju u svakom obzira svojim službenim dužnostim, može se
dati bez kamata jedno- dvo- ili tromjesečni predujam plade.


Najviši tromjesečni plačevni predujam dozvoljuje se samo u iznimnih slučajevih
uz gornje dokaze, inače samo jedno- i dvomjesečni predujam
Povratak se dozvoljuje bez obzira na visinu predujma u dvanajst najviše dvadeset
jednakih neprekidnih mjesečnih obrocih.
Onima koji još duguju šta od prije dobivenog predujma, ne može se dozvoliti
novi predujam, dok se ne podmiri prijašnji.
Prema tomu imat (Se p. n, gospodarstveni ured tamošnje imovne obćine ghodno
obaviestiti.


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja drva putem javnih dražba. Dne 12. listopada t. g. sastalo se u
11 satih prije podne povjerenstvo krajiške investicionalne zaklade pod predsjedanjem
preuzvii. gosp. predsjednika kr. stola sedmorice đra. Livija Radi voj evića u prostorijah
krajiške investicionalne zaklade u svoju prvu ovogodišnju sjednicu.


Program razprave bila je prodaja 600 rali prastarjelih šuma, namjenjenih investicijam
za područje bivše hrv.-slav. vojne Krajine, te izpitanje gospodarskog izkaza i
računskoga zaključka spomenute zaklade za god. 1890.


Kod dražbe bilo je dosta ponuditelja, te se je opazilo, da ipak još tako lošo
nestoji s prodajom drva. Slieđedi đražbatelji staviše ponude i to na hrpu:
Orljak 100 rali, procienjenu na 128.862 for., Dragutin Schlesinger iz
Zagreba ostade đostalcem iznosom od 140.166 for., osim njega staviše na tu hrpu još


M. Vuk i sinovi iz Budimpešte iznos od 125.500 for., Hartl 129.810 for., L. L.
Hirsch 124.800 for., Unionbanka 129.510 for., Chr. Hermann (uvjetno) iznos
od 141.105 for., Gamirscheg iz Mitrovice 126.600 for. i A. Lamarche iz
Siska 130.600 forSočna
120 rali, procienjena na 128.817 for., ostade neprodana.
Boljkovo 79 rali, procienjena na 139.461 for., dostade Unionbanka iz
Beča iznosom od 146.200 for. — Osim toga ponudiše: Dragutin Schlesinger (uvjetno)


158.166 for., Hartl 143.950 for. i A. Lamarche iznos od 145.700 for.
Bok 59 rali, procjenjena na 92.225 for., dostade Dragutin Schlesinger
iznosom od 105.166 for.; osim njega ponudiše L. L. Hirsc h 96.500 for., Vu k i
sinovi 93.100 for., Hart 100.990 for.. Unio nbanka 96.150 for. i Ga mirscheg


93.600 for.
Sven o 58 rali, procien na 75.762 for., dostade tvrdka M, Vu k i sinovi iz
Budimpešte sa 90.311 for.; nadalje ponudiše na tu hrpu: Hirsch iznos od 86.100 for.,
Drag. Schlesinger 90.166 for., Hartl 85.990 for., Societo u Barču 76.000 for.,
Unionbanka 87.766 for., Chr. Hermann 83.102 for., Gamirscheg 81.600 for.,


A. Lamarche 84.200 for. i Lujo Blažid iz Siska 83.050 for.