DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 517 —


skupo prodam. Diljku đržah pripremno. Međjeđica se nešto približi, progunđra,
al ne bijaše razjarena. Pri svem tom bijaše mi se smrklo i malo da se nisam
onesviestio. Medjedica pokroči još malko napred, nu sada ne gundraše. Stojah
kao ukopan. Još malko i bila je kraj mene. Pred očima mi blisnu i zavrti mi se.
Pamtim samo to, da se je kokot i nehotice odapeo, da je grunulo i medjedica
se stropaštala na tlo. Usljeđ praska opet se sabrah, brzo nabijem i stadoh iza
znojeće se zvieri. Dvogođišnjak pritrči, onjuši majku, bolno zaruknu i biesno
me pogledavaše. Bilo je kao da mi viče: „Ti si ubojica moje majke!" Skoro i
bio bi se prepao, nu zvier se okrenu postrance te pogleda za bratom, a moje
mu tane prosvira utrobu. S trećim, jednogodišnjakom, bio sam dakako brzo gotov.
Sve troje skupih u hrpu. Lov na patke i ne padaše mi na um, nego sam blagodario
nebesima, da sam iz te pustolovine tako jeftino izbasao. Drugoga dana
pritisnulo hrdjavo vrieme i dugo potrajalo, te žalibože ostala mi lovina na polju".
Njegovi slušatelji iz Labradora, ljudi u lovstvu za cielo podpuno kompetentni,
vjerovahu Škotu, što im on pripoviedaše. Imademo li pravo, da dudemo nevjer-
Ijiviji od njih? „Q. F. Z.u´


LISTJLK:.


Družtvene viesti.


Porota za šumarstvo. U svrhu ocienjivanja izložaka iz raznih grana Šumarstva
sastali su se porotnici dne 19. rujna 1891., koje je odsjek za šumarstvo predložio bio,
te i eksekutivni odbor za takove imenovao, a to su p. n. gg. : kr, ug. ministerijalni
savjetnik i zemaljski šumarnik Albert pl. B e đ o, Lujo B1 a ž i d veletržac, kr. nađšumarnik
Rob. pl. Devan , kr. šumar, ravnatelj Milan pl. Durst , kr. sveufiilištni profesor A.
Heinz. kr. profesor Šumarstva Drag. Hlava, kr. žup. nadšumar Pr. Kesterčanek,
kr. profesor Fr. pl. Kružić, šumarnik Slav. pl. Nemčić, inžinir Jos. Pfister,
šumarnik Makso Prokid, J. Sorger veletržac, Nikola S r i d a veletržac, Stipe Š v r-
Ijuga veletržac, kr. vlad Šumarski nadzornik M. Vrbanid i nadšumar M. Zobundjija.


Porotnici izabraše iz svoje sredine za predsjednika minister. savjetnika Bedo-a, a
za izvjestitelja nađšum. Kesteroanka. Isti dan započe porota svoje djetovanje u tri sata
posije podne, te nastavi isto i slieđedi dan točnim pregledavanjem svih šumarskih
objekta, izloženih u šumarskom paviljonu.


Dne 21. rujna t. g. sastađoše se porotnici u sjednicu, te budu tom prigodom u
sporazumku sakupljene porote dotičnim izložiteljem sliedeče nagrade dopitane :


a) Počastn a diploma : kr. držav. šumarskom ravnateljstru u Zagrebu, kr.
nadzorničtvu za pošumljenje primorskoga krasa u Senju, gospodarstvenom uredu brodske
imovne občine u Vinkovcih, tvornici tanina u Županji, vlastelinstvu Kutjevo i njegovu
šumarniku M. Radoševidu, veletržcem: Pajanovidu i dr. u Loboru, Nik. Sridi u prim.
Novom i P. Neubergeru i sinu u Rieei.


b) Velika kolajna: mehaniku Neuhofer i sin u BeSu, Josipu Pfisteru u Zagrebu,
Schlesingeru u Vrbovskom, Tenrichu u Kutini, A. Weissu u Zagrebu, Ant. Dev?
idu u i^´enju, kr. nađšnmarskom uredu u Vinkovcih, imovnim obdinam i to : gjurgjevačkoj
i križevačkoj u Belovaru, otočkoj, ogulinskoj i petrovarađinskoj u Mitrovjci,