DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— Sl4 fiakapanjem
tla i nuždnim očistivanjem silnog stepnog rašća s njegove površine),
ona bi se neodoljivo pokrila šunaom. Ponjatno je i to, da proizraslu šumu
posije naporna truda ne treba prepustiti silama jedine prirode. Takovi pokušaji
činili su se do sada (pisano god. 1880.) samo na pomanjim prostranstvima
za razvedbu vrtova, ili česa sličnoga. Nu je li moguće podhvatiti razšumljivanje
cieloga kraja? Borba sa snažnim klimatičkim prilikama nije ljudskim
silama primjerena, ili treba da bude neobičajno postojana." Ovo posljednje jedva
da će tko stati da oprovrgava. —


Skupivši sve, što smo gore razmatrali, dolazimo do zaključka, da pitanje:
„da li je u historičko doba bilo šuma u južnoj stepnoj Rusiji", još na daleko
nije moguće smatrati konačno riešenim, nu hvala trudu ljudi, koji se njegovim
izpitivanjem zanimahu, utrven je put. Tim putem idući polučit će budući iztraživaoci
nesumnjivo podpuno udovoljujući odgovor.


V. Sobičevskij (Lesnoj Journal.)
Trgovina i industrija drva u Bosni.


Pod gornjim naslovom donosi „Bosnische Post" u svom broju od 30.
svibnja ovo izvješće kr. talijanskog konsula u Sarajevu:


Poznato je, da je površina Bosne još preko polovice pokrivema šumama;
od 51.100 km.´^ odpadaju 26.793 km.^ na šume, a bilo bi ih i više, da se nije
pod otomanskom vladom haračilo bez reda i pravila. Početkom ovoga stoljeća
bila je obala Save opasana gustim hrastovim, jasenovim, briestovim i bukovim
šumama; nu spekulacija podupirana udobnim vodnim transportom, ne poznavaše
obzira, te šume popadaše pod sjekirom cjepača i pod pilom industrijalaca.
Krasne šume, kojima se putnik divi onamo na lievoj obali Save u bivšoj vojnoj
Krajini, onakve su, kakove nekoč amo na drugoj obali bijahu. Takovih ima
sada tek u gorskim predjelima Bosne; na sjeveru pretežniji su hrastovi, jele
i bukve, na jugu i zapadu ponajviše bukve i četinjače.


Izraba šuma počela je oko god. 1830. na Savi. Izdjelavale su se izključivo
hrastove dužice, jer za njihovu proizvodnju nije trebalo niti skupih etablissementa,
a niti uredjenih cesta. Te dužice dovinuše se na izvanjskim tržištima
naskoro do stalnog renommee-a. U Francezkoj su poznate pod imenom
,merrains de Bosnie", pa i danas još sve dužice, uvezene u Englezku iz austrijskih
luka, nazivlju se „bosnian staves." Iza kako su bila posječena veća
stabla u ravnici, stalo se rušiti manje sastojine i po brdinama, i to poglavito
u blizini vodenih putova, kao što su: Bosna, Una, Ukrajna i Krivaja, koji
direktno ili indirektno teku k Savi. Drvo se tako prevozilo na ladjama do Siska
i Karlovca, a odatle kolima na jadransku obalu.


Kao malo ne svuda, tako biva i u Bosni, te hrastova ima najviše u brežuljastim
i bregovitim predjelima; riedkom iznimkom ima ih i na nekim mo