DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 457 ~
i t. d., koje 8U otisnute u prvih četrnaoBt teGaja ,, Šumarskoga Lista" po5am od god
1877.—1890".


Pisac mnije, da <5e ovakav registar svakomu šumaru dobro doćij imeiuto onim
stručnim piscem, koji se bave sa specijalaimi granami šumarske zuanosti. Iz toga registra
modi de ne samo mlađji šumari, nego i pisci saznati, o eem se je sve do sad
pisalo u „Šumarskom Listu", te koji je dio žum. znanosti do sad obradjen i kako.


I Šumarski statističari modi de se ovakovim registrom dobro poslužiti.
S toga svradamo pozornost naših čitatelja na ovo izdanje našega revnoga pregalca
i književnika.


Osobne vlestL


Ban kraljevina Hrv,-Skv. i Dalmacije imenovao je šum. pristava kod križevačke
imovne obdine Antuna Mark a kotarskim šumarom II. razreda za šumariju u Čazmi^ a
abiturienta šumarstva Ivu Ci p pik a privremenim šum. vježbenikom kod gospodarstvenog
ureda rečene imovne obdine^ oba sa sustavnim berivima,


Sitnice.


Lugarski izpitl. Dne 15. i 16, srpnja t, g. obdržavani su izpiti za čuvarsku
odnosno šumsko-tehničku pomodnu službu kod kr. županijske oblasti u Požegi u smislu
nove normativne naredbe visoke zemaljske vlade. Predsjednikom izpita bijaše kr. županijski
nadšumar Josip Schmidinger, a izpitni povjerenici Mijo KadoSević, vlastelinski
šumarnik i Koloman Bunjik, šumar brodske imovne obdine. Za izpit prijaviše se 28
kandidata, od kojih budu svi k izpitu pripušteni. Kandidati bijahu iz područja brodske
i gradiške imovne obdine, dočim iz provincijala nebijaše nijednoga.


Pismeni izpit započeo je 15. srpnja t. g., te su bila sliededa pitanja stavljena:


1. Koja je razlika izmedju naSih domaćih hrastova — naime lužnjaka, kitnjaka
i cera pogledom na list, cviet, plod i uporabivost njihovu ?
2. Šta ima lugar učiniti, ako zateče u zabranjenoj paši inarvu, a vlastnik mavve
je nepoznat ?
3. Koliko zapremaju kockovnih metara složena drva, od 12 metara duljine, 3
metra Širine i 3 metra debljine (visine)?
Pismeni izpit trajaše do prije podne istog dana, Ustmeni izpit započeo je odmah
po podne istog dana i završen sliedećeg dana.
Rezultat izpita bijaše sliededi: trojica položiše sa veoma dobrim, šestorica dobrim,
a jedanajstorica dovoljnim uspjehom, dočim su ostala osmorica reprobirana na
godinu dana.


Dozvolom predsjednika izpita mogao sam prisustvovati ustmcnom izpitUj jer me je
uspjeh vrlo interesirao. Mora se izjaviti podpuno priznanje slavnoj komisiji, daje stav-
Ijala takova pitanja, koja su crpljena na temelju teoretickog i praktičkog znanja, i
koja svaki lugar za njegovu službu i zvanje znati mora. Ali na žalost opazio sam, da
vedina kandidata nijesu točno odgovarali na onako pitanje, kako bi faktično odgovoriti
morali.


Promatrao sam dobro odgovore pojedinih kandinata, te sam se uvjerio, da bi se
iz njekih dalo nješto učiniti, kad bi imali dovoljno naobrazbe.


Istina je, da imamo poučnvi knjigu za iugarsko osoblje, ali i to mnogo nekoristi
lugaru, ako neima dobrog učitelja i škole, koji će mu sav sadržaj te knjige točno i
jasno protumačiti.


Bilo je kandidata, koji su ,^ai*ta cieli „Poučnik^ ?nali pa izust, ali ga nisu
ipnk razumjeli.