DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Izvezeno le dužica teUjem aiečnja do konca lipnja t. g. i to:
1891. 18B0.


u Francezku 80-40 18-72
u I*^alija 2-12 1-84
u Aižir 0-02 0-61
u Englezku Q´55 0´18
ti Španiju i Portugal 0*39 0-19


Iz toga se vidi, da se a Franeezku najviše dušica uvaža, te da ova takove
robe najviše treba. I izvoz dužice u Italiju veći je od lanjske godine, pa s toga će
i ciene dužici poskočiti.


Uvoz dužiee u France^kti od siečnja do svibnja 1891. Od 1, siečnja do
konca svibnja 1891., onda godine 1890, i 1889, uvezeno je brastovi b d už
i c a i to ;


1889. 1890. 1891.


komada
Iz Belgije ... . 183.600 405.100 395.600
Austro-Ugarske . . 22,205.400 21,542.200 22,594.000
Sjedinjene Amerike , 197.500 214,100 566.500
drugib država . . . 2,289.200 2,637.400 1,801.200


Ukupno . ! ] 24,875,700 24,798.800 25,357.300


Najveći uvoz dužica bio je prema tomu ia Austro-Ugarske, ali se vidi, da se
uvoz takove robe takodjcr i iz sjedinjenih američkih država povećava. Sbog dobrote
drva ipak se u Francszku uvaža najveća količina dužica iz Auatro-Ugarske i Bosne.
Osim hrastove dužice uvezeno je u Franeezku joŠ i raznovrstnib drugib dužica, Vrieduost
uvežeaili hrastovih dužica proraćunana je za vrieme od 1. siećnja do svibnja 1889.
na 23´3 milijuna^ 1890. na 23°3 milijuna, 1891. na 22*8 milijuna franaka. Za mjesec
sieČanj do svibnja 1891. izkazan je uvoz od 2*7 milijuna komada dužica, medju kojima
bilo je ljl99,900 komada norvežke i 800.000 komada austro-ugarske robe. ProraSunana
vriednost te količine dužica čini 1´6 naiiijuna franaka. KonsuSarno izvieSće iz
Bordeauxa za mjesec svibanj priobćuje, da je predmet sa dužicami živahan I da su ciene
poskočilej te se je plaćalo 1050 do 1076 franaka za robu prve vrsti i 1000 do
1025 franaka za običnu robu. Za vozarinu od Eieke do Bordeauxa plaćalo se je 16
do 18 franaka od bačve. Iz Cette javlja se^ da se ondje kupuju samo dužice od
40/42 palaca i da se 100 komada iiepe robe izpod 80 do 85 franaka dobiti nenaože.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Nedavno izašle au sliedeće knjige: Damme r „Handbuch fur Pilanzensammler´´,
Stuttgart, a ciena je knjizi 4 for. 80 nove.
lieje r „der Waidbau oder die Forstproductenzucbt´*. Vierte Auflage, bearbeitet
von Kicb. Hess, Leipzig, a stoji 2 for, 40 novč.
Ko eh ,die Jagdge^ei^re der Gegenuart´"´, Eia Handbuch fur Jager und Waffenliebhaber.
Weimar. Uvezano stoji 3 for.
T h i e r yj restauration des montagucs, correction des torrents, reboisement (Enej


clopedie des travaux publics.) Pariš, a stoji 9 for.
Gornje knjige mogu se naručiti kod c. i kr. knjižare WiL Fncka u Beču.
Radoževi ć M. M., vlastel. Sumarnik: „Hazori o šumskoj presadrsji i njenih


posljedicah", Zagreb, a dobiva se u knjižari Kugii i Deutseh, te stoji 30 nvč.


G. Jos, Ettiuger priobćuje, da će nakladom Dioničke tiskare do akora
izaći po njemu aastavJjen: ,.Registar pisaca sa aaznačenjem članaka odnosno razprava