DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 66     <-- 66 -->        PDF

^^^^nem e vegetacije su ove štete mnogo znatnije. Cesto se đogađja, da
ovakoTO šume Izumru ili postaju sasma nesposobne, akoprem je korienje u,
tom slučaju često podobno, da tjera mladice, pak će ih i potjerati, nu oTe
ne će ipak postići dobu, u kojoj bi se mogle nazvati „visokom šumom«.
Nu bit će sasvim zgodno, da se kao guljače za treslovinu, ili kao drvo za


ogriev odgoje i upotrebe (vidi br. 3. e, 5. c i 9.).


Stari zdravi hrastovi sa jakom plutastom korom uz obične, prilike požarom
malo štetuju.
OMeni prizemni požari, koji se možda ne povećaju ležikovinom, ili inimi
gorivimi tvarmi, koje se u šumi nalaze, obično prolaze a da ne učine nikakove
štete. Samo jaki požari, nastali u vrieme kolanja sokova u đrvetu, mogu
osjetljive ozheđe nanieti. Stabla, koja sadržaju truleža gore dotle, dok toga
truleža ima; zdravi pak dio ovakovih stabala ostaje uviek neoštećen.


2. Bukva. Ovu vrst drveća požar u svako doba veoma oštećuje. Dapače
je i malena vatra pogibeljna tjenici, što se u kori nalazi i što no je na istu
sunčanu toplinu osjetliva. U bukovim šumama požar je još pogibeljniji,
nego u hrastovim, jer je intenzivniji, budući da se u njima mnogo više
suhog lišća i sušnja nalazi, nego li u onim prvima. Mladikovinu uništuje
ovdje požar sasvim. Ovi požari škode mladim deblima, te ona doskora izumru
ili bar obole (vidi br. 13. i 14,). Oštećuju i staro drveće tako, da ako i ne
pogine odmah, a ono u vrlo kratko vrieme postane nesposobnim za uporabu.:
(vidi br, 10., 11. i 12.),
Dočim požarom opaljeni hrast, kako prije vidjesmo, u svako doba manje
ili više mladica potjera, to je reprodukcija kod bukve mnogo manja, pak ako
ona i potjera mladice, one se nikad tako bujno ne razviju, kao što to kod
hrasta biva (vidi br. 15).


Uslied velikih požara, koji su se godine 1874. u hrvatsko-slavonškim


šumama dogodili, prdpadoše veliki dielovi bukovih porasthna već nakon đvie


godine; neke propadaju postupice, dočim druge danas tek životare, pak su


slabe i daju vrlo malo koristi.


Pogrieške na bukvama, što su preostale od spomenutog i još od kasnije


tiastalih požara, danas se ovako imadu:


a) ili se panj djelomično posušio (vidi br. 10.),


b) ili je nastupila trulež na panju i u srcu (vidi br. 12., 13. i 14.), koja


c) sukcesivno u stablo i grane prelazi (vidi br. 11.).


U većini bukovih šuma, što no su požarom spaljene, često su ^/4 sta


balja oštećene na način, što ga gore spomenusmo.


Kako je mnogo propalo drveća, dokazuju najbolje primjeri (vidi br 10.,


11-, 12., 13. i 14.).


Nemoguće je prirediti iz toga drveta lies ih bolje gorivo. Malo ne bezimimno
upotrebljuje se drvo ovakovih šuma u ciglanama, ili se uz vrlo malenu
cienu prodaje, bud za ogrjev lošije vrsti, bud za pougljenjivanje, ako se u´
obće za nj ma isto dobiti može. Na mnogim mjestima naših šuma ne može