DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 63     <-- 63 -->        PDF

~ 447 ---


Prispooobirno li opisani bocluč .s;, raznim ikugim spravaraa, kojima se
žir sadi, opazil ćemo, da ima mnogo prednosti, od kojih su poglavito sUeđeće
spomena vriedne:


1. Poglavito se sjeme jednako duboko zasadjuje, i to u diiLIjinu od
dva do tri centimetra. Sbog osobite konstrukcije ovoga bodača radnik će samo
onda sjeme preduboko zasadili, ako osobitu snagu upotrebi, zabadajući bodać
u zemlju.
2. Sadi li se sjeme ovim našim bođačem, ne nastaju u zemlji nikakove
udubine, u kojima bi se vođa sabirala, te bi tako sjemenke lako sagnjiti mogle.
3. Ovakovo sađjenje ne ostavlja nikakvih vidljivih tragova na tlu, po
kojima bi svinje, miševi^ jazavci i t. d. neposredno sjemenke našh i štetu nanieti
mogli.
4. Izvede h se ovo sađjenje, kako treba, to niču sjem.enke uz inače
jednake prihke sumjernije, pak se i razvije veći postotak zdravih biljka, nego
li to biva, ako se druge vrsti sprava za sađjenje upotrebljuju.
5. Bile pillike kakove mu drago, ovom se spravom može vrlo lako služiti,
sbog česa su troškovi sadjenja znatno manji. Vješt radnik zasadi danomice,
stavljajući dva do četiri žira u rupu, 0"45 hektolitra sjemena.
Bodač za sađjenje žira sačinjen je godine 1877. i u hstu „Oesierreichische
1^´orstzeitung´´ (L godište, br. 25.) opisan


2. Kladivac za sadjenj© s pritiskačem. Ova se spi-ava upotrebljuje
za tOj da se koricnje 2, 3 do 4-godišnje crnogorice kod presadjivanja opet
u naravni položaj postavi, a da se ne pomrsi.
Postupa se pri tom ovako:


Radnik čučeći pred jamom, koja je već prije lopatom iU motikom izkopana,
držeći u košari vlažnom mahovinom obložene mladice, razširi je lopaticom,
što se nalazi na kladivcu, u izravnom smjeru toliko, da glavni i
pobočni korien biljke priesadnice svoj naravni položaj zauzeti može.


Kod priesadnice sa žilom srčanicom (svrdlastim korienom) izdube radnik
pomoću kladivčova đržkaj uprvši se pazuhom o samo kladivo, jamu u toliko,
da uzmogDc u nju žila si´čanica stati. Za tim stavi biljku, urediv joj korien,
u jamu i zabije doljnji dio koriena držkom od čekića samo pomalo ah ipak
toliko, da niti odozdo niti sa strane ne ostane prazna prostora.


Je li žila srčaiiica dobro pričvršćena, Lo se i postrano žllje prema svom
naravnom položaju uredi. Urcdjuje se pak korienje tako, da se biljka lagano
u vertikalnom pravcu potrese, a da se žila srčanica oko vertikalne osi ne
okrene. Polagano se zatim zatrpa jama sitnom zemljom, pak se ova malo
rukom potlači. Kod smreke treba toliko zemlje nasuti, da, kadije potlačiš
rukom, kolence od koriena iz zemlje viri; kod bora pak mora isto sasvim
žemljom pokrito ostati.


Ne valja nadalje kod smrekovih biljka čekićem zemlja nal)ijati, nasuprot
ne škodi, da se zemlja nasipana oko boi´a čekićem u janm nabije.