DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i-, .


V povećala se razsvietljena pbha na 0*48 m*^ za krošnju svakog neokresanog
stabalca, dakle se početverostrucila, bez da se tim nakon listanja i
izboja izdanaka okresanih stabalca sjena na đebalcih i na tlu bitno umanjila.
Kad je iza ovog siefca na glavu više svjetla dolazilo do vršaka neokresanih
stabalca, razviše se oni a s njima i debla tako, te mogahu pomoću mladica,
izbiiih na glavicama okreska, uz svu težinu lišća uzpravno stajati.


Isto tako nije iza kresanja sliedeće zime pritisak sniega škodio stabalcima,
Žalibože bila je šuma u god. 1889. i 1890. gubarom poražena, te izgubi
sasvim lišće, po čem se prirast znatno umanjio.


Kresanje siekom na glavu ima se, da u kratko opetujemo, ovako
provadjati:


1. da snaga izbojnosti okresanih stabalca na glavici ne trpi;
2. da se za vrieme vegetacije sunčani traci, koji upravno padaju^ odklone
od tla šume kao što i od đebalea preostalog drveća, ili bar da im se jakost
bitno umanji; napokon,
3. đa se kresanjem siekom na glavu pribavi krošnjam i vrbovom
preostalog drveća više i pođpunije svjetla. Obseg svjetla treba da je u onom
omjeru, koliko odgovara kod normalnoga vrška 2—3 godišnjoj starijoj porastlini
prema njezinoj visini i širini.
IL Opis oridja ZB, šumsku kaltarii.


1. Bodač za sađjenje žira. S ovom se spravom postupa jednostavno
i s malo napora. Kod nje se iziskuje više okretnosti nego li jakosti, pak zato
ju mogu s uspjehom žene i jača djeca upotrebljavati.
Kad se žir sadi, utisne radnik, uzpravno stojeći bodač u zemlju i pridigne
ga toliko napried, dok" mu držalo ne postavi okomito. Na taj način
pridigne on komad zemlje poput poklopca i stavi u tu rupu sjeme. Kad radnik
iza toga napried pokroči, da načini slieđeću rupu, pitisne nogom onaj poklopac
i zatvori time prvu rupu.


Izvadit će iz rupe bodač radnik u poslieđnjem i to u upravnom položaju,
jer bi inače vadeći izvukao vrlo lako i posadjeni žir.
Radnici će se, sađeći žir, postaviti u redu jedan do drugoga. Sjeme
mogu nositi u kesi ili u pripasanoj pregači.


Prema tomu, kakvo je sjeme, baca ga se dva do četiri u jednu rupu.
Nu nikad neka se ne meće manje od dva žira, jer se izkustvom opazilo, da
mlada stabalca u dvoje bolje uspievaju, dapače ako su u razmaku od 80 centimetara
udaljena od susjednog para, nego M pojedince, ako su i bliže zasadjena.


Na otvorenom- terrainu treba 25—30 radnika jednoga nadgledača, a u
šumi potrebit je pako isti već za 15—20 radnika, Nađgledač nesmije stajati
pred radnicima, nego za njima, jer se tako cieli posao može bolje pregledati,
pak se i lakše može opaziti, nije li koji nemarni radnik sjeme zlo zasadio.