DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 58     <-- 58 -->        PDF

´.,. — 442 —


| e stoji oko 63 mblja, za 40—45> jeftinije, nego li kako se
prije (do g. 1873.) radilo, gdje se tlo ožistilo od tratine, pa se na sploh
obdjelalo plugoin, sjeme se razbacalo i pobranalo.


Posadjivanje omorike jeseni obavlja se sa rV2~-2-godišnjim presadnicami
iz presadnjaka u jamice duboke 3V3"5VŽ vršaka. Pokušalo se saditi pod
motiku t. j . da se udari oštricom motike u tlo, pridigne se komad zemlje, što
ga se udarom zahvatilo, te u tako sačinjenu jamicu metne se čuperak presadnice.
Nu to se pokazalo bezuspješnim.


E) Novčani resultati gospodarstva u šumi Berce prikazuju se ovakovim:
brutto-priliod 142 828 rub. (ili 18 rub. 65 kop, na desjatini), razhod: 21.036
(ili 4 rub. 22 kop. na desjatini), t j . čisti prihod iznosi 121.792 rublja ili
86-37o brutto-prihođa.


Po pojedinim kategorijam dieli se razhod ovako: a) na šumsku upravu
plaća se šumaru i troškovi za podržavanje nadzora 13´5^/^: b) na šumsku
obranu 16-7^1^; c) na šumsko gojenje i šumsko pomiadjivanje 15´2% ; d) na
uzdržavanje šumskih cesta 29´9"/o i e) za zemljarinski namet 24*7^/o-. Tim
načinom više od polovice svega razhoda ide na uzdržavanje šumskih cesta iza
uplatu nameta za potrebe departementa. Taj ako i dosiže do absolutno dosta
znatne veličine, do 1 rublja i 4 kop. po desjatinij ipak je umjeren, jer iznosi
3´637o od brutto ili 4"17o od čistoga prihoda.


Opažaji o nekih šumskih prilikah na gospoštini Virovitica
kneza Sehaumburg-Lippe-a,


L Kresanje slekom ma glavii/


Siek na glavu pripada kategoriji proređjivanja i kresanja šuma, pak služi
za to, da gusto obrasle mlade šurae ojačaju, te uzmognu odolievati vanjskim
štetnim uplivom.


Izvađja se ovaj način sieka tako, daše V^—´V* S´^^^ to porasle mlaclikovine
okreše u onoj visini, da će okresana stabalca moći potjerati i da se mladice
uzmognu razviti u prešljenastoj formi.


Na glavi okresanih stabalaca ponikli prešljenasti izdanci imaju neokresanim
stabalcem pružati pođpuno svjetlo za krošnje, osim toga pako štititi debla
istih i tlo porastline ođ neposrednog upada sunčane zrake.


Ako se pojedina stabalca ovake guste porastline ili gaštare jednako razvijaju,
to se kod sieka ne treba mučiti izabiranjem stabala. Naprotiv ima se
osobito pomno paziti na to, da se stabalca dosta visoko sieku, te pri tom
tako radi, da ista uzmognu nakon sieka potjerati. Neka se nadalje ne kreše
drveće bez mane; imenito neka se ne kreše ono, koje nije rašljasto. Udaljenost
medju njima neka je tolika, da se krošnja normalno razviti može.