DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 57     <-- 57 -->        PDF

^^ 441 ~


Gdje Bhm prirast te smjese no daje, tamo je umjetno .sačinjaJM, čf-sto
s veoiria zruitnimi iiovcaninii troškovi. Da se u staroj hrastovoj porastlini posade
8-9-godišnje bukove priesadnice, stoji po desjatiiii okolo 1(,0 rubalja. Ovo
podržavanje bukve u hrastovili })orastlinah, pa i tamo, gdjo se ´.na umjetno primješava
k hrastu, biva jedno od ponajglavGijili sredstava, da uzraste valjan
gradjevni hrastov lies. ^Zavedenje bukve u hrat^tovoj porastlini tečajem prvih
60—70 godina, služi hrastu podgonom i prieči, da mu se na deblu razrastu
pobočne grane. Posije, nakon 80 godišnjeg rasta, iza velikih proredjivanja, kada
se poberu oajhrdjavija bukova stabla, da se hrastu prui^i svietla, prostora i
mogućnosti, da raste u debljinu, tada bukvi, koja je ostala primjesom te se na
učinjenim čistinam pojavljuje samo kao podrast (r)ođ^umlje), preostaje druga
važna zadaća, da svojimi gustolistovitimi krošnjami podržava vlažnost tla. ćuva
ga, da ne izhlapijiva i obogaćuje hunmsom. Hrast* i bukva do 120-godišnjega
uzrasta rasta u visinu ravnomjerno, za tim hrast nadvisiva bukvu tako, da u
150, godini vršci se hrastova znamenito iznadkrlle i slobodno se razvijaju, te
prigušuju bukvu, koja nakon rasta od 170 godina odumire. Ovako se prema
koncu dospjelosti sječnje izponačine skoro čisti hrastici. Uz blagoprijatne uslcve
bukva dostigava veće omjere: ima eksemplara, koji imadu diametar od 18
pVrškov"** pri obćoj visini od 47^/2 lakata i visini do grana od 35 lakata.^
Nesterov opisiva jednu uzornu zrelu porasilinu u šumi Borce: .to je hrastov
lies od 60—200 godina s malom primjesom bukve istoga rasta te i ostavšom
u rastu; srednji broj stabala na desjatini je 220 komada, a u tomu broju 40
bukovih. Srednji im diametar iznosi 15 „verškov pri obćoj visini do 16 hvati;
gust bukov podrast sačinja niži etaž; zalihe je razmjerno 35,590 kub. hvati ili
142 taksc hvati na desjatini. Stabla su sva strojna poput kandelabara,


Posadjivanje iistnjača preduzima se samo pri dopunjivanju — na mjestima
izSupanih panjeva, starih putanja, pod nasteljem četinjackoga nasada i tomu
podobnoga. Pri tom se trogodišnji posadci hrasta i bukve uzimaju iz presadnjaka,
gdje im se u poldruggodišnjoj dobi obreziva koren oštrom lopatom kosim
udarom u zemlju/-´´^--´ Posadjivanje od tisuću ovakih presadnica stoji okolo 5 r.
60 k., a postavljaju se u jamice na razstoju od 7—11 „verškov".


ĆetinjaSki nasadi — obične i primorske omorike — premda u šumi
Berce zapremaju oko 27^/^ čitave površine, ipak su se pojavili tek posljednjih
60 godina umjetnim razvođenjem, skoro izključno sijanjem, a posadjivanje
upotrebljavalo se samo pri dopunjivanju. Sijanje se obavlja navadno jeseni do


15. travnja na složići širokim 9 „verškov^ koji su jedan od drugoga razdeljeni
36 „verškov". Trava se lopatom pokida, otrese od zemlje i baci na stranu, tlo
se okopa 3^2 vrška duboi^o i tad se posije oko 19^/2 funti sjemena na desjatinu.
* Skoro izkljuSno zimrji — Quercug sessiliRora.
^´^* 1 ^verdok" je šestnaesti dio od lakta (Op. ur.).
*=i^* Opisani način presadnica u presiulnjaku ob6e je razprosrranjen u danagojo
vrieme u francezkili državnih šumah. N-ajprij<^ so je upotrebljavao na koncu petdesetjh
godina u Eisaskom Žumarni5tvu Aheno (današnji Hagenau). U sedamnaestih godina
poprimio se taj naSin kod nas u Eusiji — u Tuljskih branjevmah.