DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 481 ™bridne)
ili đvosječne igle, jer se s´njima i najdeblja koža prebođe. — Na vratu


počima se od glave, te se, gdje je nuždno, još izpuBJava.


Skoro svaka životinja - ima t. 2v. dvostruku kožu. To je ona što spaja
stražnje noge i trbuh. — Za nju treba uzeti žicu, na koju se naraota kučina.
Ova se žiea aapiie izmeđju stegna i trbuha, a na nju dođje´ ova koža, koja se pomoćju
žice .po volji namjesti. — Sada još preostaje da se ušije stražniji dio.
Pošto je sve gotovo treba još tielo pogledati, te ona mjesta gdje dodju udubine,
kao što n; pr. slabine, pleća i t. d. utisnuti pomoću jakih igala, u obće još
sve Mždno uzpostaviti, što će obzirni izpunjac sam opaziti.


, Prestaviti životinju u ležećem položaju nije lahko, ,te treba izkustva radi
položaja slabina i t d. — Za ovaj položaj treba uzeti za noge slabu izgorjelu
žiCB, pošto će trebati noge jako saviti. Ako bude imalo tielo kriv položaj,, ondaga
treba prema tomu udesiti.


Dovršenje nadjevenih životinja. — Pošto smo se uvjerili, da je
koža suha, to se povade sve igle itd., dlaka se izčisti sa klopanjem, zatim se
izkefa ili očešlja itđ. — Poslie ovoga smatra se posao dogotovljenim.


Nekoja opažanja o pbaru´´ godine f888«-™{89i


Predzadnji put haraćio je gubar u Hrvatskoj-Slavoniji, ako se ne varam
godine 1880.—1882., a nakom šest godina t j . 1888. pojavi se iznovice i to
najednom na više mjesta, tako u Šumah kod Broda, Belovara i Siska, U tisuću
krajevima opažen je grubar već u svibnju i lipnju godine 1888., u priličnoj
množini, đočim seje u ostalim nekim predjelima nekoliko mjeseci kašoje i to u
obliku leptira i jajašca (guba) sad u većem, sada u manjem broju pokaza<>. Od
te godine pa do danas obišao je gubar na svom putu naarne cielu Hrvatsku i
Slavoniju, i dok u jednom predjelu izumire t. j . ne staje, dotle u drugom najintensivnije
ždere, a u trećem se opet prve njegove predstraže tek pojavljuju.
I tako se je dogodilo, da je bilo predjela, koji su do gola obršćeni bili, a u
sredi te goljeti našlo se otočića, koji su žirom rodni bili- Kako rekoh, pojavile
su se gusjenice na više raznih jedan od drugoga priiićno razdaleko i gospodarstvom,
a ponešto i temperaturom raznolikih mjesta, m sve do danas niesmo
mogH saznati, koji je uzrok, da su se gusjenice baš na tima razđalekima šumama
u isti^ ćas pojavile, uzme li se u obzir, da su se te godine osim gubarai
mnoge ostale gusjenice (mali gubar, glagovnjak i t. đ.) ne samo kod nas, nego
i u Njemačkoj (borov prelac),u .velikom broju pokazale, onda moramo godinu
1,888. kao izvanredno povoljnu po razvitak te gamadi zabilježiti.


U sliedećem opisati ćemo u kratko razvitak i život grubara, kako smo ga
rečenih godina u slavonskih šumah opažati mogli.


Ocneria dispar. L. -