DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 45     <-- 45 -->        PDF

. . — 429 — "


Za kože, koje se lahko poderu, bolje je uzeti tvrdu glinu te modelirati
mišice, koliko je to potrebito. — Ovako modelirale noge uguraju se u kožu. —
Je li poslie toga uvučeno tielo i noge 2a tielo pričvršćene,´ to se .sada
tamo gdje treba izpuiijava. —
Za ispunjavanje u^me se kratkog mekanog giena, te se poeme od glave.


— Gura se po malo sieiio (ili kučina) u čeljusti i vilice, te se dalje prelazi u
vrat, pri čem treba uvjek sa prstima osjećati, da li se dobiva željeni oblik. —
Mnogo nevalja najednom gurati, jer se čine čvorovi, koji se težko raztrgaju, —
Pri izpunjivanju treba već uzimati obzir na oblik, u kojem smo nakanili
predstaviti životinju. — Koliko se izpuni toliko se ušije, a dopunjava se gdje
je nuždno.


Postavljanje. Ovo što sada opisah, tiče se malih i srednjih životinja.


— Malene životinje ili se postavljaju na grane ili na komadić daske. — Provrtaju
se luknje za noge, te se žice noguh u iste luknje provuku dokle stopale
dobro ne pristanu. Tielo se uvije i namjesti prema željenom položaju, a
isto tako i rep.
Pri glavi mora se još lice izpuniti u koliko je bilo mišica t. j . da bude


naravan izgled. — Ovo se može učiniti sa kučinama ili pako sa mekanom


glinom, koja se uštrca ili kako drugačije ugura međju kožu i lubanju i to po


svuda, dokle god se nedobije oblik koga smo prije deranja nacrtali. — Za nos


i uši treba uzeti malo čvršće gline (Tiion), te se ustne moraju modelirati, —


Primjetiti je, da se samo na onaj način može postići pravo lice životinje, đočim


je onaj prvi način (izpunjavanje kučinama) stariji i lošiji.


Još je bolje da se glava modelira prije, nego što se turi u koža. Samo
je riedko kada moguće pogoditi pravi oblik, pa ako se to nepostigne, tada se
dobije karikatura od lica. — Za ovaj način je dobro imati dvije glave od iste
vrsti i dobe životinje, od kojih služi jedna za primjer pri modeliranju. ~ Oči
mogu se umetnuti u glavu prije no što se koža navuče, samo se uzme malo
mekša glina, da bi se poslie mogle oči pomaknuti, ako uztreba.


Sada se namjeste uši. — Jesmo li ih prije izpnnili glinom, tada jih je
lahko namjestiti. — Uši posve tanke i malene moraju se priljepiti na glinu,
dokle se ne osuše, da se nebi sušenjem ovile i ugužvale. — Ovo se može postići
i prikvačenjem na debelu hartiju pomoćju drvenih zaporaka (Holzklammern).
Nekoji prišiju uši na debeli papir, ali pošto se šivanjem dobiju rupe^ to
se ovo nepreporuča. -


Jeli lice t. j . glava gotova tada si ogledamo tielo. Ne naravne izpupčine
utisnu se pomoćju velikih i jakih igala uz tielo, te se izvade kad se koža usuši.
Ako je tielo bilo čvrsto načinjeno, tada ćemo sve ovim načiuom moći izravnati.


— Još moram napomenuti, da se treba čuvati brzoga,sušenja, jer se koža odviše
stegnOj te životinja izgubi oblik.
Nadjevanje velikih životinja. Imam li sve mjere od tiela, to se
može početi sa pravljenjem umjetnoga tiela bez da nam je za oto potrebita
koža. — Neimamo li pako nikakovib izmjera, nego Bamo kožu, to se moraju iz.