DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 428 —
^^ij^TnSaT^iBJe nipošto biti veće, nego radje manje. - Za posve male
životiaje može se tielo izredati od pluta, te žice glave nogu i repa utisnu. ^
Žica nevalja nikada okruglo zašiljiti, jer se takova provlači težko kroz
umjetno tielo, nego je bolje zaoštriti trouglasto ili sa dvije strane. Pošto je
tielo doDJekle gotovo, spremi se žica za noge i rep, samo treba uzeti dosta
tanku žicu radi boljeg previjanja. — Ako se je bojati, da neće noge čvrsto
stajati uslied tanke žice, to se — kad se već u pola namota kučina m noge


— iste omažu sa gumijom ili Ijepkom, a na to se namotava dalje, uslied eega
se postigne velika Svrstoća-— Žice za noge uzmu se dvostruko velike kao
što ´šu noge,, te se na gornjem kraju zašilje trouglasto piramidalno, dočim se
dolnji kraj tubasto opili. — Žica za rep se na dolnjem kraju zašilji čunjasto,
dočim na gornjem — što dolazi u tielo — trouglasto. — Poslie toga omaža
se žice sa voskom, te se poemu namotavati kučine najprije na rep. — Ovdje
se počlma s dolnje šiljaste strane te se namotava prema gornjem debljem
kraju, (obično malo duže mgo rep) dok se ne dobije pravi točan oblik, da se
može uvući bez zaprieke. Dobro je ovako namotan rep namazati sa gumijom,
jer se tada mogu poderana mjesta na repu iahko zaliepiti. — Umjetni rep se
uvuče, kada su noge već namotane. —
Kada se žica na nogama kroz stopalu provuče, tada se ista sa koncem
ili sa kučinama uveze oko noge. ~ Na oto se nameće gline na noge po onima
mjestima, gdje su bile mišice t. j . gdje je to potrebno. Nipošto pako nevalja
kučine samo oko nogu namotati, kao što to čine mnogi nadjevači, jer tada
dobije životinja krive noge valjkastog oblika. —


Pošto su noge gotove, pređje se na rep. ~ Isti se prije omaže sanješto
gline i uvuče se u kožu. — Dobro je vazda žicu toliko turiti, da vršak viri
kroz vrh repa, jer ako bi ostalo što praznog repa na svrhu, tada se labko taj
prebije, —


Je H to sve gotovo, tada se uvuče umjetno tielo. — Pri tom treba paziti,
da se koža glave točno i dobro navuče, da nebi dobila kos položaj. Na to se
provuku u umjetno tielo žice prednjih nogu, te se na drugoj strani zakvače. —
Poslie toga se pričvrsti za tielo žica repa i stražnjih nogu, — Prije, ^no sto
reknem, kako Se nađjevanje dovrši, prelazim na izpunjavanje životinja srednje
veličine,


Izpunjavanje životinja srednje veličine. Pošto znamo, da se kod ovih kosti
nogu posve od kože odluče, to se uzmu žice, te se stave na stražnju stranu
t j . onuda, kud velike tetive prolaze (grosse Sehneo) na kosti, te se na iste
kanafora pri vežu * —


y ...
Žica tiela pričvrsti se u giava, te omota okolo sa mekanim sienom, a fla
sieno sa ku&mama. - Kod većih životinja aamota se i na noge kucima, gdje
su glavne mišice ali ue podpuno. - Na o.talih mj-esti, gdje s.u slabije mišice
nahci se sa ne odveć mekanom glinom ne5to malo više, poato se zemlja kad se
osusi skupi. — ,