DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

., . _ 427 "»
uviđiti, što će mu trebati osim gore navedenih izmjera^ cla bude mogao što
vjerniju sliku stvoriti. —
Osim toga vrlo je važno znati položaj oLiju u glavi, stoga treba dok još
nije koža skinuta ovaj položaj nacrtati. —


Prije nego što pređjem na samo Izvadjanje nadjevauja, moram napomenuti


onOj što i kod ptica. — Prvi, jednostavniji i stariji način jest, đa se u tielo


(t j . u kožu) nagura slame, mahovine, kučina ili vate,^ što zavisi od veličine


životinje. — Ovaj način pokazao se je nedostatan, pa kao što se sve tekom


vremena usavršava, tako se počeo uvadjati noviji način i to izpunjavanje sa


čvrstim tielom. — Tielo se prvo načini čvrsto onako, kako je bilo u životinje,


te se u kožu turi, — Na ovaj način imade koža jači odpor, te se nemože


skupiti tako, da se oblik životinje sušenjem i stezanjem kože ne promjeni. —


Navedeni načini vrieđe i´ mogu se upotrebiti s´ uspjehom samo kod životinja
duge dlake n, pr. psa, gdje se svaka žila razpoznaje, te će mo uvidjeti,
đa ovaj nijedan način nije dovoljan^ da se uspjeh postigne, — uvidjeti ćemo,
da nam tu treba tražiti tredi način i drugačiju podlogu, t. j . treba sastaviti
čvrst model mjesto mekane vate ili kučina. Nauka^ kojom se ovo postizana, zove
se d e r m 0 p 1 a s t i k a, pa pošto ova.izlazi iz okvira ovog naslova,, to ću se osvrnuti
pobliže samo na izpunjavanje/ —


Pošto je koža dobro konservirana, tada se još s nje dobro očiste malene
naslage mišičja i žilica, u koliko to nije prije učinjeao. — Ako je koža bila
istom iz raztopine izvadjena, tada se ocieđi i malo osuši. — Ako je pako bila
koža suha, tada se objesi u podrumu, da malo ovlaži, te se sa taztopinom
posvema omekša. — Koža se najbolje očisti sa nožem strugačera (fettkratzer.)


Ustne, nos, trepavice, uši i t. đ. sve se to mora još dobro očistiti od
mesa sa škarama ili oštrim nožem,, samo treba paziti, da se koje mjesto ne
proreze. — Zato treba pri tom poslu podmetnuti prstj kojim se pipa i pazi,
da se koža ne proreze, — .


Sve luknje od hitca dobro se sašiju. — Stipsa se iz kože izpere, kao što
sam prije naveo. — Sada se sa natrj. arsenatum otrujut, j . onako isto, kao što
sam to kod ptica napomenuo.


Ovako otrovne kože sprave se neko vrieme i to: životinje a veličini miša
jednu uru, u veličini vjeverice pol dana, a ostale kože 24 sata i to obična na
hladna mjesta. Zimi mogu stajati i duže. —


Nadjevanje malih životinja. Već pri svlačenju kože naveo sam,
koje su male životinje. One se obično u špiritu konserviraju, a pri svlačenju
kože ostanu kosti nogu na koži. — Ovamo se broji: šišmiš, miš, parcov,
vjeverica i t. d. — Ove se životinje izpunjavaju na sliedeći način. —


Prema tielu, što stoji pred nama, uzme se izžežena žiea od debljine jače
igle (za miša i tanja) i odreže se dugačka kao tielo. Glava se natakne na ovu
žicu, a na nju se zamota kučina od prilike do polovice debljine tiela. ~ Glava
se, sa voskom oblici i pričvrsti u2 već doiijekle namotano tielo. ~ Ovako
u polak načinjeno umjetno tielo uzporedi se sa tielom od mesa, te ne