DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

i koje injere treba uzeti na tiela raaličito je. — Svakako će
trebati više izmjera na velikoj životinji, jer sa mišice a i žile bolje izražene,
nego na manjoj životinji. Za pravilo vrieđi i to: štogod se više žestica izmjeri
biti će lakše a i toćnije stvoriti prava sliku, — Za mjerenje treba imati
mjeraćn pantljiku, -veliko pravno šestilo i šestilo, kojemu krakovi idu Jedan
prama drugom u luku (Bogenzirkel).


Ja ću ovdje navesti izmjere, koje sam obično sam uzimao i koje smatram
za najnuždnije:
L Cielokupna dužina, koja se uzima vrh nosa do početka repa. Ova a i
sve ostale slične dužine uzimaju se u projekciji. —
.2. Dužina repa.


3. Obseg repa na gornjem i srednjem dielu.
4. Dužina glave.
5. Dužina vrata,
6, Obseg vrata kod životinja okruglog vrate.
7 Širina vrata na najširem i najužem mjestu.
8. Širina njuške odnosno nosa. — ,. . ´",,_,
9. Dužina lubanje, —
10. Udaljenost usne šupljine do vrha glave. ---.
11. Udaljenost očne sredine do´ sredine čela. ,´´
12. Širina p>sa na pred i dolje.
13. Visina od grebena pa dolje do mjesta, gdje se sastaje vrat sa prsima.
. 14. Dužina nadramnice prednjih nogu. "
15. Širina ramena na lakatnom sgiobu. —
l^. Dužina eievanice (pndiakatnice).
" 17. Dužina, širina i debljina šape,
18- Obseg noge na cievanici u sredlnL


19. Visina prsa (od ledja dole). :
20. Dužina tiela .od prednjih do stražnji nogu.
21. Dužina od mjesta, gdje se sastaje vrat sa. tielom, pa do stražnjice. —
22. Širina slabine stražnj h nogu. — .
2´3, Širina butine na gornjem, srednjem i dalnjem dielu. —
24, Debljina na koljenom sgiobu. ~
25. Širina i debljina eievanice.
.26-. Širina na cievaničnom sgiobu. — "
27. Ob^eg i širina na dolnjem kraju noge.
28...Dažina nadramnice.,—
29. Dužina od nadramničkog zgloba do hrbtenjače,
30. Dužiaa šape. — " , .
31. Dužina brptenjače. —
Ovo su po prilici mjere, koje smatram, da je miždno izmjeriti. — U tom
omjeru je težko postaviti granice i ustanoviti pravilo, jer svaki će preparator