DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 425 —


Ako nema prilike stavljati kozu u raztcpliia, lađa je dosta, da se sva
mjesta dovoljno pospu sa stučenom stipsooi i voljom. Posto je koža postala
smeđja i dosta čvrsta, tada se siuvi^na aol odstrani i postupa se kao i prije.


Za aadjevanje ostavi so glava i noge. Da se meso sa glave lahko očisti
treba ju skuliati, aii ne odviše, jer se mogu kosti razkuhati a i zubi poizpadati.
Kad je glava skuhana meso se dobro očisti. Kod nekih životinja mora se nebo
rabiti, da se nos dobro očisti. Posve krvava mjesta očiste se još sa suhim
pjeskom ili zemljom.


Kod manjih glava treba vazda ostaviti spoj izmedju gornje i dolnje vilice,
što je više put težko kad je glava kuhana, — Ovo se mjesto dobro otruje. —
Ako se onaj spoj (kod kuhane glave) nije mogao ostaviti, tada treba gornju
vilicu sa doinjom dobro uvezati, što nije baš lahko. — Izpali 7Aibi priljepe se. —


Noge se ne smiju kuhati, jer se tada dielom razpadnu. S njih se mora
meso dobro očistiti, pri čem treba štediti spojene sglobova^ da se ne IzsjekUo —
Sglavkani se moraju dobro otrovati. — Isto taka treba rogove otrovati, jer ih
inače kukac najede i učini neupotrebivimi. — Nakon ovoga posla predjo se
na mjerenje preostaloga tiela. —


Mjerenje životinjskoga tiela je vrlo važno, da se sazna
proporcija životinje, — Mjera je najsigurniji faktor, kcjiin se postizava točna
slika i prilika životinje. — Mjera se uzima razno: prema vrsti starosti i veličini
životinje. Osobito je to nuždno za velike životinje, jer bi se pri pravljenju
umjetnoga liela uzele dimensije veće ili manje, ~ te bi popravljanje mnogo
posla zadalo, ako bi se u obće i moglo popravljati, jer se je stanje kože možebit
promjenilo, te nemamo nikakovog podatka za mjeru, —


Mjere, koje se uzim.aju na staroj odrasloj životinji, mogu se upotriebiti i
za druge te iste vrsti i dobe, makar bili u veličini različiti, jer se uzporedjenjem
i razmjerom dade naćirava veličina. — Primjerice, da se pronadje duljina vrata ne
mjerene životinje, ako joj je duljina lubanje poznata, to se prijašnje izmjere
stave naprama ovima u razmjer. —


Stara mjera nova mjera


lubanja vrat lubanja vrat


15 cnic 10 cm, 9 ; x


x= ---—= t)´3


16


Najbolje bi so svrha postigla kada bi se mogle uzimati mjere na živoj
životinji, je tada bi se dobila prava izmjera. — No pošto je to nemoguće, to
ostaje samo željom, te moramo nastojati, da mjerimo tielo dok je još s\ježe
(t, j . čim se koža odere), jer bi dtmensije pribhžno ostale ne promjenjene. —
Tielo mrtve životinjo vazda je manje, jer nema u njem zraka a i krv je izašla,
u obće cielo tlelo nekako se stisne. — Ovo treba pri ispunjavanju uzeti u obzir.
Jedini sigurni oslon jeste skelet t j , kosti životinje, koje nam daju podlogu i
ravnanje pri izpuajavanju. —