DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

"RMaiiiiiPiiii


- 423 ~
Ako je koža mastna^ tada so mora mast dobro ostrugati sa mžem, samo
treba često posipati sa pilotinom, da oebi doSIa mast na dlake-— Tanke kože
a osobito krajevi iie smiju se nožem pritiskati, Ja se komadići ne ođrežu.


Kod nekih životinja ne smije se strugati u smjeru dlaka. — Ako ima
masti na glavi, to se i ta ostruže, pri (´em je dobro upotrebljavati škare 2a
rezanje, a osobito pri čišćenju šapa. — Ako je ostalo malo žilica i mesa na
koži, to se ostavi, te očisti poslije kada se izvadi iz rastopine, jer je tada tvrdja
i lakše se čisti.


Najposlie treba izprati krv osobito sa dlake, jer inače ovakova mjesta
laliko gnjiju. — Za pranje metne se koža u vodu, gdje ostane pol ure, a tada
se izvadi i stiskajuć ocieđi krv i voda, što se opetuje dokle se krv ne izpere.


— Poslie pol sata metne se koža u solnu raztopinu za konserviranje. — Na
koji način se ovo činij to ću kasnije reći.
Manje životinje počam od veličine lisice ili divlje mačke razrezu se
na trbuhu toliko, da se mogu beđrenice svući.
Ako imamo životinju mužkoga spola, kod koje se rez na trbuhu težko
skriva, to se reže na dvije strane počam od šupka kroz beđrenične nabore.
Pošto je koža razrezana, to se ista toliko svuče, da se mogu iztisnuti
koljena. — Pri tom se olakšava posao mnogo, ako se druga stražnja noga sveže
i objesi. Jeli koža s noge svučena, tada se noga iskrene iz kukovog sgloba te
se u tom sgloba odreže, — Poslie toga odieli se koža stražnjice u toliko, da
bude korien repa slobodan, — te se rep izvlači tako, da se lievom rukom
koža otiskuje, a desnom izvlači rep i to pažljivo, da-se ne podere.


Ako se rep nemože izvući sbog gustoće i dužine dlake, tada se mora na
dolnjoj strani razrezati.


Pošto je stražnji dio gotov, to se tielo za stražnji kraj objesi i koža
se polahko svlači. — Prednje noge odrežu se u plećima. Ako se glava nemože
promoliti, što se riedko dogodi, tada se na zatiljku koža razreze i posve preokrene.
— Dakako, da i pri ovom svlačeDJu treba paziti na uši i oci, kako saro
kod velikih životinja napomenuo. — Sada se izvlače prednje noge, pa ako se
nemogu posve izvući, tada se ostrag malo razrezu ali ne vise, nego je potrebito. —
I noge se najlakše svlače, ako se objese. ~~ Dalje se postupa kao i sa velikim
životinjama. Mast se dobro očisti pri čem se nesmije stol omastiti, đa se dlake
očuvaju od masti. — Dokle se ovo radi^ koža se je malo osušila i stegla, pa
se mora sada malo omekšati u vodi. Pošto je omekšana izvuku se noge natrag.
Pri tom služi dobro tanka željezna šipka, koja ima na jednom kraju kukicu.


— Ova so šipka turi u noga^ pa se njom zahvati šapica te izvlačij dokle se
nemože sa prstima dohvatiti, a tad se izvlači sa prstima.
Noge se moraju odmah preokrenuti^ jer se kasnije koža stegne uslied
dielovanja soli ili špirita, te se nemože preokrenuti. — Je li rep posve
preokrenut, sto se mora učiniti kod debelih životinja, da se može dobro očistiti,
tada se proturi do vrha žica, te se pomoćju ove rep preokrene.