DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

nje mora biti oštar, da bude rez gladak i pravan. Prije rezanja
razai^i^se điake na trbuliu po sredini na obje strane, da se i^e razsieku
dlake.


Poslie trbiišiiog reza vodi se rez na prednjim nogama i to počam sa
otraga od stopale, pa se iduć prema gore sve više zavija unutra tako, da se
dovede u ooaj popriečni zarez, što je na prsima. — Tako se isto čmi^^i na
stražnjim nogama, samo se mora rez brže zaviti tako da se vodi stopa ličnim
Mevkam (Eersenrinne), Jer ako se reže sasma ostraga, to se takov rez tezje sakrije.


Ako ima životinja rogove, tada se na trbuhu razreze samo sa šake preko
popriečBog reza, ali se za oto razreze ostrag na vratu toliko, koliko je nuždno,
te se koža oko rogova skine.


Isto se tako postupa sa životinjama velike glave. — Ako se koža sa repa
nemože svući, to se isti razreze, ali u svakom slučaju treba vrh prorezati. Može
se rez načiniti i na ledji ili sa strane, no to se čini samo kod onih životinja,
koje imadu na protivnoj strani kratku dlaku ili kad želimo postaviti životinju
uz stienii tako, da joj se samo jedna strana vidi.


Kada se je sve nužđno razrezalo počima svlačenje na nogama. Koža se
odieli okolo od gornjega diela pa do stopale odnosno kopita. Koža se od noge
odreže tako, da kopito odnosno stopala na koži ostane, — Sape se odrežu nepravilno,
da se znade poslie kamo koja kost spada. Sa šape se koža odieli
koliko je moguće, te se na dolnjoj strani prsti malo razrezu ili sa šilom probodu,
da može tekućina za konserviranje unutra prodrieti.


Je li se došlo pri svlačenju do glave, to treba paziti, da se usne hrskavice
odrežu tik do kosti. — Takođjer treba i na oči paziti, jer se obično očne
veđje razrezu, čim se koža mnogo pokvari. — Zatim treba oprezno rezati usta
a i nos, jer se obično početnikom dogodi, da prorezu jedno ili drugo, a kadkađ
obadvoje.


Zato je bolje nos što dublje odrezati, jer se meso i hrskavice mogu kasnije
očistiti. — Nozdrve kao što i usna šupljina moraju čitavi ostati — Kep
treba takođjer oprezno svlačiti, jer se može lahko koža razrezati.


Pošto je koža skinuta predje se na ušL Uzme se drvo za to priredjeno
{Modelierholz), te se tim ođieljuje koža dokle sižu mišice, — Samo treba paziti,
da se pri tom ne prohodu uši. — Nužduo je, da se usna koža odieli do vrha,
jer tada dodje bolje konservirajuća tekućina u kožu a i dlake poslie ne ođpadaju,
te se može kasnje lahko metnuti u uši do vrha gline, uslied čega zadrže
uši svoj prirodni oblik, jer se sušenjem nemogu ugužvati. — Sada se izvade
nosne hrskavice (ali ne skroz), malo ustne i prstenaste mišice oko veđja, da
može tekućina bolje dopirati u kožu. — Debelo meso, laloke i ustne treba izrezati
od kože, samo se ne smije prerezati korien dlaka od brkova, jer ovi
tada izpadaju. ^ Obično je dosta, ako se izmeđju dlaka načine zarezi, da sol
može bolje dopirati.


Još se dobro očiste šape.