DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

; --" 421 —
Tlieophrast veli, ma" da je Hercules po prići i osobno hrast,nasadio, da
Grfika u toj dobi nije nigdje šuma sadila.


Na str. 397, Seidenstikerove povjesti veli opet Catoovo:


Rimljani su kao spaije obično poradi većeg dohodka oslabljene oranice
šumom zasijali i to uljikom, briestom, smokvom, a iza toga opet to izkrčili


za ratarstvo.


Nadjevanje životinja,


Piše Josip Sabljak, šumar. ,


UbrojuIXX. i XL Šumarskoga lista od g. 1889. napisao sam naputak o
prepariranju i ispunjavanju ptica, pa s toga mislim, da će i onaj mali naputak
0 aadjevanju životinja dobro doći šumaru, kojega lov zanima. — Pri sastavljanju
ovoga naputka držao sam se u glavnom — kao i prije — do sada najbolje
nauke od PhiL, Leopolda Martina, prirediv ga prema vlastitom izkustvu.


Vidimo da svaki lovac a i šumar nastoji uriesiti svoj stan sa rogovi jelena,
srna, možebit´glavom-međveda, vuka, lisice itd. kao trofeji lova. — Dan
današnji nezadovoljavamo se samo tim, mi želimo životinju cielu vidjeti, te joj
tako cielokupnu vanjštinu, a i nutarnjost proučiti. — Zato stavljamo male životinjice
cielokupne u stakla sa špiritom, pa dočim to nije moguće sa velikim
životinjama, to se zadovoljavamo i sa nađjevenom kožom.


Velike životinjej kamo se broje sve pocam ,od veličine vuka i srne.
dero se (s vlace se) drugačije, nego životinje srednje veličine ili posve malenej
pa ću stoga svakU´ vrst svlačenja posebno opisati^ — Što ću sada pisati, tiče
se svlačenja kože velikih životinja,


Velike životinje mogu se posve ođerati, ako se i koža na nogama razreze.


— Ovaj rez na nogama vazda je vidljiv i kod najbolje predstavljene životinje
i smeta pri izpunjavanju, jer ga je težko sakriti, — stoga treba dobro pariti
pri izboru reza, te razrezati što se može manje. — Težko je sakriti rez na
koži sa kratkom i riedkom dlakom, a osobito gdje je koža gola. U zadnjem
slučaju možemo se pomoći tako, da se gola mjesta omažu kitum i obojađišu.
Rez se izvadja na sliedeći način, -~ Životinja postavi se na ledja, noge
se razšire, te se na sredini izmedju nogu načini popriečni rez t. j . jedan rez
preko prsiju u smjeru od glave prema repu, a preko istoga od jedne noge
k drugoj drugi rez svaki od prilike 5 cm. dug.


Uslied ovakovog reza dobiju se četiri kraja. — Ovo je dobro s toga razloga,
što se poslie pri šivanju znade, da ova četiri kraja dodju skupa, te se
nemogu zašiti ona mjesta, koja ne spadaju zajedno. n


Sada se načini- rez sredinom trbuha i time se ona dva popriečna spoje.
Pz^eko gornjeg popriečnog reza razreze se još dalje toliko, koliko će trebati^
da se glava povuče.