DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 378 —


u obsegu županije belovarske 18 for. ; u obsegu županije sriemske 45 for.; u obsegu
zagrebačke županije 81 for, 50 novč.; u obsegu županije požežke 64 for.; u obsegu
grad. poglavarstva petrinjskog 2 for. ; u obsegu grad. poglavarstva brodskog 5 for. ;
u obsegu grad. poglavarstva kostajničkog 8 for. 50 novS. i napokon u obsegu grad.
poglavarstva petrovarađinskog 50 nč. Ukupno 925 for. 50 n5. V. R—Č´—.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Die Nonne. Ilire Lebensweise unđ ihre Bekampfung. Herausgegeben vom k. k.
Ackerbauministeriura. Mit 2 Tafeln in Farbendruck.
Eečeno ministarstvo izdalo je istu knjižicu i na češkom jeziku pod naslovom:
M n i š k a. Jeji život a bubeni.
Obje ove knjižice mogu se dobiti u dvorskoj knjižari Wilb. Fricka, Beč, Graben
27, te svaka stoji 20 novč.
Kunze, neue Methođe zur rascben Berechnung der unecbten Schaftformzahlen
der Fichte und Kiefer. Knjiga stoji 90 nč., a može se dobiti u gore rečenoj knjižari.


Osobne viesti.


Imenovanje. Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, imenovala je
rješitbom od 15. travnja i 5. srpnja t. g. br. 15 02«. i 27 768 kr žup. nadšumara
Drag. pl. Fodroczy a predsjednikom, a nadšunara križevačke imo> ne obi´ine Bogosl.
H a j e k a zamjenik m predsjednika kod izpita ZJ lugarsku odnosno šumsko-tehničku
služtiu u obsegu županije belovarske, te kr. žup. nadšumara Frana X. Kesterčank a
predsjednikom i nadšumara II. banske imovne obdine Vinka Banak a zamjenikom
predsjednika kod rečenog izpita u obsegu županije zagrebačke.


Umro. Šumarski pristav kod gjurgjevačke imovne obdine I. II u đ e c umro je


16. lipnja t. g. u najliepšem cvietu svoje mladosti. Bio je to mladić od oka, a tko
god ga je poznavao, morao ga je zavoliti. I u svom zvanju bio je revan i napredan.
Počivao u miru!
Sitnice.


Poziv. „Pitat´ <5e nas starost, — gdje je bila mladost!!" — Jest, podpunim
pravom mogu šumari staroga provincijala ovu narodnu poslovicu protegnuti na sadanje
njihovo stanje.


Svaki dan smo stariji, a za budućnost si glavu ne taremo, misleći, da ćemo
uviek biti kriepki i mlađi. Za to opet ponavljam onu gornju rečenicu: „Pitati će nas
starost, gdje ti je bila mladost?"


I najskromniji radnik žuljevima svojih ruku nastoji, da si što privriedi i da može
u starosti mirno živjeti i mrieti, te ostaviti svoje mile obskrbljene makar i sirotinjski.
A što šumari bivšeg provincijala rade?! Kano pastorčad čekaju u snu i đriemežu,


hoće li se tkogođ i njih sjetiti. — Nu uzalud čekati.


Evo prodje skoro ´/4 stoljeća, što traje taj đriemež i mrtvilo, a nitko ni da
pomisli na šumare u provincijalu, akoprem imađe i takovih šumara, koji bi morali u
mir ići, te još ,kubureći" kratke dane životariti, kad bi bili osigurani mirovinom.


Pitajmo dakle, čim nam je naJa budućnost osigurana?
U svih činovničkih i službeničkih slojevih u našoj domovini osigurana je budućnost,
a samo šumarom ne.
Za budućnost osigurani su i sudbeni i upravni činovnici; mjernici, živinari,
Iječnici, učitelji, nadcestari, flnancijalni stražari, oružnici i čak razni uredski podvornici.