DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 377 —


branjena, te se ondje narasla trava samo kosi ili žanje. Ja sam isto ovako vidio
i kod vlastelinstva kneza Thurn-Taxisa u Posavini.


Glede trećeg prigovora, da srednjom šumom prestaje prelazno gospodarsko
uživanje šumskog tla, primjetiti mi je, da na taj način izgubljeni dohodci nadoknadjuju
bolje u rastućoj šumi, a gdje bi baš ma s koga mu drago razloga
potrebito bilo, da se njeki dio šumišta ođciepi za prelazno gospodarstvo, onda
je bolje, da jedan dio takovog šumišta dademo za trajno uživanje gospodarsko.
To bi se moglo učiniti s takovimi manjimi dielovi šumišta, koji su odaljeni od
druge veće šume. Inače je prelazno gospodarsko uživanje šumskog tla veoma
važno, pošto daje veliki dohodak, te je praksom dokazano, da na takvom zemljištu,
ako se na stanovito vrieme kao oranica uživa, izvrstno uspjeva šumska
kultura, pošto se čestitim razrahlenjem sabite ledine izgubljena snaga tla na
novo oživi.


Kod nas imademo mladih čistih hrastika, koji će dozrieti tek za kojih 60
do 100 godina, pak su se već liepo pročistili i dalje se čiste, te bi bilo u horu,
da ih sada zaštitnim drvljem podsadimo, a posije možemo lako tu vrst pridržati
i pravilnu srednju šumu stvoriti.


Zemljište oko Drave prodaje se jutro po 200 i 300 for., a šumišta, koja
su jur rabljena za oranje i sijanje, iznajmljuju se i nakon pet do osam godina
još uviek za godišnjih 15 do 20 for. po jutru, iz česa je vidjeti, da je tlo
izvrstne plodnosti i da neima nikakove koristi od njekih ovdašnjih šuma, u
kojih ima jedva 5 do 15 prestarih hrastova po jutru. Prema tomu trebalo bi,
da odsad intenzivije šumarimo i da se latimo od agrikulturnog gospodarstva
slobodnijeg šumarskog poslovanja.


XJIST.A.IC-


Lovstvo.


Količina ubijene grabežljive zvjeradi, za koju je novčana nagrada iz
plaćena. Po do sad stigavšim izvješćima kr. županijskih oblasti ubijeno je u I. če
tvrtu godine 1891. grabežljive zvjeradi i to: u obsegu županije ližko-krbavske 8 vukova,
632 lisice, 30 div. mačaka i 440 kuna; u obsegu riečko-modruške županije 1
medjeđ, 3 vuka, 2 vufiice, 67 lisica, 3 div. mačke i 27 kuna ; u obsegu županije
belovarske 3 vuka; u obsegu sriemske županije 2 vuka, 65 lisica i 9 div. maSaka;
u obsegu zagrebačke županije 2 vuka, 1 vučica, 119 lisica, 1 div. mačka i 5 kuna;
u obsegu županije požežke 2 vuka, 82 lisice, 12 div. mačaka i 14 kuna; u obsegu
grad. poglavarstva petrinjskog 3 lisice i 1 div. mačka; u obsegu grad. poglavarstva
brodskog 1 vuk; u obsegu grad. poglavarstva kostajničkog 16 lisica i 1 div. mačka
i napokon u obsegu grad, poglavarstva petrovaradinskog 1 div. mačka, — Ukupno 1
medjed. 24 vuka, 3 vučice, 981 lisica, 58 div. mačaka i 486 kuna.


Za ubijenu grabežljivu zvjerad izpladena je nagrada i to: u obsegu županije
ličko-krbavske 597 for. 50 novč. ; u obsegu riečko-modruške županije 103 f. 50 n.;