DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 375 —


prozirnih iglicah tako, da je već sada vidjeti, da će biti u buduće slaba vrstnoća
drva i da neće dugo živiti. Arišove ogoje sada za prvo vrieine uspjevaju osobito
liepo. Jelika ovdje još neima.


Napokon reći mi je još koju glede odnošaja crnogorice prama listači
Poznato je, da je kud i kamo veća opasnost u gojenju listača. Osim toga danas
je u najvažnijoj grani šumarenja, naime „u gojitbi i uzgoju šuma" kao prvi
postulat „čuvanje i popravljanje šumskog tla", a to se najuspješnije postizava
gojenjem listaća, te se osobito bez gojenja bukve ili graba savršena normalna
šuma ni pomit^liti ne može. I onda, kad nebi imali baš nikakovih razloga napuštati
naše domaće vrsti drveća obzirom na konačnu korist naših šuma, morali
bi ipak gojiti i čuvati listače, kao što se goje u Njemačkoj na ogromnih površinah,
jer je po Presslerovih računih njihov dohodak jednak onom od listača.


Ako bi možda razlog za samo odgojivanje crnogorice bio taj, što je nabava
žira, kestena i drugog sjemenja od listača skupa, buduć takove šume svake
godine ne rode, i što bi šumišta odveć dugo nepošumljena ležala ili bi se sama
od sebe pošumila ponajviše sa listačom od manje vriednosti, čime bi na kvalitativnoj
produkciji gubili, onda moram reći, da naša šumišta danas ne zapremaju
prevehke površine. U slučaju nestašice sjemena od listača u naših šumah, lahko
će hiti, da takove površine pošumimo sjemenom, koje smo si nabavili kupnjom iz
drugih naših krajeva za onaj novac, koji trošimo i za nabavu nekoliko stotina
hiljada crnogoričnih biljka iz tudjih krajeva. Medjutim mislim, da bi i kod
gojenja t. j . kod sjetve i sadnje biljka dobar princip bio: „ako i po malo, ali
dobro i sigurno".


Ovdje ne mogu mimoići, a da ne spomenem jednu nikad ne prežaljenu
činjenicu, a ta je, da je pitomi kesten iz naših šuma skoro posve iztriebljen,
te da se o kulturi ovog drva ni ne misli. Stari kestenici su izsječeni, a na
novo se ne sade, jer je sjeme tobože skupo i jer bi se zasadjeno sjeme opet
pokralo. Nu ove potežkoće u gojitbi kestena dale bi se na prihčan minimum
obaliti, ako bi kesten na malo počeli gojiti, te biljke najprije u vrtovih odgajali,
a odtud jih istom u šumu sadili.


0 vrsti uzgoja reći mi je, da bi po mom mnienju u ovdašnjih brežuljastih
predjelih mogla i dalje mješovita visoka šuma od i^te dobe sa oplodnom sječom
ostati, a sadanje gajeve i nove šume trebalo bi saditi i dalje uzgajati, te ručno
nadopunjivati tako, da ne budu vriednije vrsti drveća od manje vriednih udušene,
a osim toga imalo hi se nastojati, da izgledaju, kad porastu onako, kao sadanje
zrele šume, koje su iz one dobe, kad šumara nije bilo. U obće šumu treba
uviek pomnjivo promatrati, te prema potrebi vještom rukom pomoći, a ne kao
do sada, da jedva pošumljene gajeve (šume po izgledu) za pašu otvorimo pa
čekamo, dok za sjekiru posve dozriju. Naše su šume još uviek „Walder", a
ne „Forste" (gajevi).


U ravnih šumah uz Dravu i Savu krasno bi uspjevala srednja šuma, u
kojoj bi glavna tvarina nadstojnog drvlja bila hrast, briest i jasen. Srednjom
šumom postigli bi to, da nebi najplodnije tlo razmjerno premalo koristi nosilo,