DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 373 —


Da li vi protivnici „apodikticki" možete protivno dokazati?


Uztrajnim radom, žilavom odvažnošću i Ijubavju kraškog pačanstva prema
svojoj siromašnoj, al vanređno ubavoj postojbini, poći će bez dvojbe jednoć za
rukom, da će malo i veliko u jedan glas kliknuti:


„Kršu, zelen si bio i opet ćeš biti!"


Šumsko-ogojni rad kod imovnih obćina.


Piše Julijo Vrauičar, kot. šumar.


Skoro kod svih imovnih o^jćina tuže se pravoužitnici, da dobivaju premalo
drva za ogriev, pa dočim možemo posve zadovoljni biti još sa sađanjom obskrbom
s drvi, jer ovom nedostatku leži krivnja u razsipnosti s drvi samih pravoužitnika
u njihovom kućanstvu, to je izgled u budućnost svakako ozbiljan, čim populacija
veća bude.


Nuz obće norme svakog gospodarstva i nuz uporabu drugih disciplina
šumarske znanosti, najvažnija je u šumarenju svakako ona „o gojitbi i uzgoju
šuma", a to posvjedočava i najnoviji preokret u šumarskoj znanosti, jer je nauci
oko šumsko-gospodarskog uredjenja c bok stavljena i nauka o gojitbi i uzgoju
šuma. Uporabom ove nauke radimo direktn o za budućnost, pa se za to
osobito preporuča kod šamarenja s imovno-obćinskimi šumami.


Sadanje poslovanje imovnih ureda brini se ponajviše samo za sadanje
vrieme i ono stanje, kakovo je. Uprava tih ureda nastoji, da se odredbe za
občuvanje šuma strogo vrše, te da se dorasle porastline po opredieljenoj mjeri
i redu razborito uživaju, ali pokraj toga je poslovanje o gojitbi i uzgoju šuma
dosta nuzgredno i prilično podredjeno.


Kod odmjerivanja čuvarija i šumskih srezova postupa se u praksi po
načelu, da veličina čuvarija i srezova ima biti udešena prema manjem ili
većem navaljivanju pučanstva na dotične šume t. j . ako je veća navala štetočinaca
onda su čuvarom i manji srezovi opredieljeni tako, da se poslovanje tih
službenika, kojih imade priličan broj, pretežno sastoji samo u izvršivanju šumske
obrane, a po tomu se poslu i kvalificiraju. U cislajtaniji i u drugih naprednih
zemaljah odlučuje u tom kulturna potreba šuma.


Gojitba šuma imovnih obćina sastoji se jedino u ,nekakvoj" sjetvi i sadnji,
te u gajenju i proredjivanju šume. Potonje preduzima se u novije vrieme ponajviše
samo u tu svrhu, da se namire ogrievom oni pravoužitnici, koji se nisu
mogli u Sječinah dospjele šume s drvi namiriti. Za sjetvu i sadnju rekoh, da
je nekakva, jer se malo obziremo na sličnu takvu radnju u drugih zemaljah, a
nemarimo ni za pisane ciele knjige o izboru vrsti drveta, uzgoja, o razlikovanju
tla i t. d.