DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1891 str. 3     <-- 3 -->        PDF

w


5.« ^^7


^ ^´ *^ <^ c^ -^ "^-3 ""^ i ^


Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1891. God. XV.


Poziv i program


za XIV. redovitu glavnu skupštinu hrvatsko-slavon. šumarskoga
družtva, koja će se od 22. do 24. kolovoza t. g. obdržavati u glavnom
gradu Zagrebu:


a) 22. kolovoza, dolazak učestnika skupštine u Zagreb. U 10 satih
sastanak u đružtvenom izložbenom paviljonu, a posije podne zajednički
izlet u zagrebačku okolicu.


b) 23. kolovoza, u 9 satih prije podne obdržavanje glavne skupštine,
u 2 sata zajednički objed skupštinara i zaključak skupltine.
c) 24. kolovoza, pohod „jubilarne gospodarsko - šumarske izložbe".
Na večer komers u izložbenoj gostioni družtva „Kola".


Dnevniredskupštine:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine po predsjedništvu družtva, zastupnicih
oblastih i inih korporacija.
2. Čitanje izvješća družtvenoga tajniijj. 0 djelovanju upravnog odbora
tečajem prošle godine.
3. Čitanje revizionalnog odbora 0 preizpitanju družtvenih računa
za g. 1890. i 0 pregledavanju društvene imovine.
4. Ustanovljenje družtvenoga proračuna za god. 1892. te proglašenje
uspjeha blagajničkog rukovanja u g. 1890.
5. Izbor dvajuh revizora i jednoga zamjenika za izpitanje družtvenih
računa g. 1890. ^
6. Izbor jednog odbornika te jednog odborskog zamjenika za
sliedeće dvie godine (§ 13. družtv. pravila).
7. Ustanovljenje mjesta sastanka buduće redovite glavne skupštine.
8. Razprava pojedinih predloga, koji se ipak u smislu ustanova
§ 22. družtvenih pravila imadu prije skupštine pismeno prijaviti predaj
edničtvu družtva.
9. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika i zaključak, skupštine.
Dano iz sjednice upravnog odbora hrvat.-slav. šumarskog družtva
držane dne 27. ožujka g. 1891.


Predsjednićtvo družtva


M. Durst, predsjednik. F. Ž. Kestcrčanek, tajnik.
22