DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— ^ 3S6
Od onda nmogo i mnogo puta pokušavalo se, čime da ju se nadomjesti. Ta
sufoviaa tako znamenito upotrebljavana, bivaše sve- redjom i redjom, a isto tako od
godino na godinu sve skupljom. Do sada sve se se izjalovilo. Za podmorsku telegrafiju´
treba pače gummi prve vrsti. Vrsti: Bassia Farkii iz Afrike i Mimusops balata. iz
Guyanah podale su samo negativne rezultate; što se´pako tiSe vrsti Payena Leetii,
sko se ona danas i rabi, to je jednostavno za falsifikat.


Jedini gummi, koji je dielektričan i pristaje za kable prikriven je u stablih od
vrsti Isonaudra. Ove rastiine, koje neki botanisti sad u rod Palaquium ili Dichopsis,
sad opet u potanje distinkcije luče, imadu svoje prirodno prebivalište izključno u Malaisiji.
Haranje interesne zone malajskib šuma kroči velikim korakom. Urodjenik sje<^e svako
stablo, gdje je jedva i sposobno z& eksploataciju, a to isto 6ini i s mladicama, ne dajući
im da dorasta. Odatle i dolazi te im je od kakovih 40 godina suspriečena reprodukcija
i pomnožavanje.


Gummi onakav, kakav se s početka rabio u industriji samo se izuzetkom jošte
nabodi, a onaj, što ga je nadomjestio, imat ce za 50 godina istu sudbinu. Eksploatsicija
počima u maiajskib lukah sve više i viŠe jenjavati. Nedostatne plantaže u Irtdijab
nisu od bolje vrsti. Podmorska telegrafija dakle gledom na sve to, bit će lilena onoga,
^^Q joj js po znanosti neobhodno nuždnoj a izvori tih gutt^ ostali su slabo poznati.


U kronologiSkom redu prvi je vegetal označen kao prođuktor neke gutta-percbe
Isonandra gutta Hooker.


Za sbilja ta je vrst veoma riedka, nu ipak vazda postoji,


pKad sam ga našao g, 1887., veli Serullas Čitava eksploatacija bijage prestala
upravo prije 30 godina na čistinah Boukett Timab a j koje ostadoše, neiztražene.
Jednodušno se mislilo, da mu je izkorjenjenje vrsti ondje našlo fait accompli. Jedrjako
je bilo sa šumama Trafalgara, de Pongola i de Serangonga, koje su takodjer bile pročištenCj
te se je u isto vrieme kad i u Bouket Timaliu počelo stabalje gutta-percbe
razcvjetavati koncem siečnja ili sredinom veljače 1888. Novo cvjetanje bilo Je koncem
siečnja 1890, i to na nekolikih stablih^ koje je bilo mogućno sačuvati na dva mjesta
na otoku SingapoTskom.


Sa izložišta. Zadnje sedmice u velike se radi i posluje na izložištu, te po svih
dosadanjih pripremah sudimo, da čenao imati krasnu izložbu.


Osobito se iztiSe paviljon brv,-slav. šumarskoga družtva^ te se pouzdano nadamo,
da neće biti ni jednoga šumara u našoj zemlji, koji bi propustio, da ne razgleda
mnogobrojne predmete, koji če se u tom paviljonu smjestiti.


To pripominjemo za to, da već unapred upozorimo stručare i ljubitelje šumarstva.


Dopisnica ureduidtva.


Vriedne naše suradnike molimo, da nam oproste, §to nijesmo mogli priposlane
članke u ovaj broj ^Šum. lista" otisnuti, buduć smo morali starije članke najprije
uvrstiti po onoj našoj rečenici: j,ježi se redom ježu".


G-. M. R, u K, U Vašoj^ povjestničkoj razpravi izpravili smo uz stilističke promjene
i njeka historička data po boljih povjestničkih izpravah, što ćete viditi, kad
bude sva rasprava otisnuta. T?oliko da znate.


U odsuću urednika Y. E—č™ ,


Uredništvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. - Tisak C, Albrechta.