DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 335 —


da mi imademo „stock" od picošHh žetavi.i u svih kvaliteteh. Kod ovakovih prilika ne
aiože biti nade na kaki Iiausse a eieBi. I tako FraBcezka savladala Je svojom korom
u meriđionalBOJ Njemačkoj, ]^a sjev<-^ru čine joj naši producenti konkurenciju prodavajući
ODO, Sto Be mogu placirati na jugu.


Pustivši ovo s viđiij Bije bilo depresija ti cieiii §xima, koje ae eksploitiraju z&
produkciju kore. Naprotiv, relativno spram rizika produkcije i umaDJenja poslova pla(?ale
su se CBormne ciene. E M s eksploitacijom sapoČe mjeseca travnja, u vrieme vrlo pogodnOj
budući da mjeseca, svibnja iiadodjošp kišo, SiueĆi mnogo troškova i napora pri
proizvodbi robe te dobroga kvaliteta takova, kako ga uporaba a trgovini iziskiva.
KoIi(5ina, koja je god. 1890. producirana, može se cieniti na 550.000 kilograma. Od
toga je 40 o/o prve kvalitete, S5 o/kvalitete i 10 o/o trede kvalitete. Ovo dokazuje^ da naai proizvodioci idu onamo, da
prlviknu te da proizvode najbolju kvalitetu višej nego li inferiornu, koju se veoma
težko placira.


Ciene bijahu početkom saisoae dosta stalne, Poglavita mjesta produkcije naliode
se u županiji G-omor (Gornja Ugarska). Ciene> koje su plaćane za 100 kilograma robe
franco predane na kolodvoru u vagon, jesu ove:


prve kvalitete , . . , 5 for.


neasortirane kvalitete. „ 4 „ a B for. ^/^


druge kvalitete . -. 3 „


treće kvalitete-, , , 2 „


Ljeti snizila se je ova ciena za 25 do 80 novčića od 100 kilograma.


Sadanja tržna situacija zalitjeva od producenta mnogo snage. Badava se je pokušavalo,
da se sporazume u tom, kako da napuste veliku konkurencija u cieni^ koja
se malo izplaprodavaocem tako pridobavio dobrih resultata. Tvornice koža u Njemačkoj služe u tom
pogledu liepim primjerom, te se najljepše sporaKumjevaju. Zašto li naši proizvodioci
hrastove kore ne u6ine nešto takova, pa da uravnavaju ciene? I to tim više, jer ih
nema mnogo, te bi se mogli za to i laglje složiti.


Nasu robu traže i dobra je. Dokaz tonm je, sto je šumarsko i-avnateljstvo u
Badenu (Njemačka) poslalo prošle godine vještake u Ugarsku, da prouče aa6in, kako
se ovdje ´ proizvodi kora nepokvarena od kiše. Ti vještaci prouČiše naš genre eksploitacije,
te o njemu saSiniše izvješće absolutao aprobativao, jedino što primjetiše, da BU
naši troškovi produkcije preveliki.


Nadamo se, da ce njemačka carina na koru prestati, pa da ćemo i mi imati
vriednote jedino u zlatu kao Njemačka i Francezka, ŽeiiJo bi se takodjer, đa naši
proizvodioci prestanu medjusobno se boriti s umanjivanjem ciena. Dakle vjerojatno je,
da će se poslovi s hrastovom korom pridignuti do svoje važnosti, te donositi jednake
koristi kao i prije.


Stabla^ koja proizvode gutta-perehu. Serallas je bio upravio na akademiju
znanosti sastavak, o kojem je u sjednici od 15. rujna p. g. raspravljao Dueharte
sastavak, koji sadržava iiiteresKŠb detalja o tom bi.´^arnom šumskom proizvodu.


Eksistencija gutta-perche bik je u civilisovanom avietu nagovještena g. 1842.
od W. Montgomerie-a; prioritet putnika Traleseanta u tom pogledu nije ustanovljen.
Bilo kako mu drago, prve uzorke, koji su pod tim imenom dospjeli u Enropu te koji
potekoše sa Singapore-a, donio je u London mjeseca travnja g, 184B. Sir Joso d´ Almeida.
Nije trebalo dugo čekati te je njezin« znamenite vhstitosti na vidik iznio Hs-iickoke ;
tako i Wheat9tone, koji od g. 1837. suovaše o tome. da Englesku telegratlčki spoji
s kontinentom, izpostavi osnovu, da ju pri tom naumu uporabi. Hu to se je istom sbilo
10- siečnja 184^). kad no je Walker podronio prvi podmorski kabel. Taj kabel, koji
inače nije imao nego "2, milje u ia Manch-u uz euglezku obalu, od mjesta Falkcetoue^
bio je prekriven gutta-perchom.