DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

329
Osobne vlesti«


Imenovani©, Po kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove^ imenovati je
u smislu ustanove § 9^ normativne naredbe od 2. ožujka t. g. br. 30.551 ex 90 na
tri godine kr. županijski nadšumar Sla vol j ub Ko ziak predsjednikom, a kiv kotarski
Šumar kosinjski Vili m Per e zamjenikom predsjednika izpitnog povjerenstva za lugarsku
odnosno za šum. tehničku službu kod kr. županijske oblasti u Gospiću.


Osim toga imenovani su privremenimi šumarskimi vježbenici abitnrient c. i kr.
visoke škole 7a zemljotežtvo u Beču Iva n Zavrašća n kod 11, banske, a abiturient
kr. gospod. šumarskog u5i!igta u Križevcih Budimir Strgar kod gradiške imovne obline.


Naredbom kr. zemaljske vlade od 15. lipnja t. g. imenovani su kr. Županijski
nađšumar Ivan Kadiefiek predsjednikom, Šumarnik brodske imovne obćine Slavoljub
Neinčie zamjenikom predsjednika izpita za iugarsku odnosno Šumsko-tehničku pomo<5nu
službu kod kr. županijske oblasti u Vukovaru, a kr. žup. nadšumar Marino pl. Bona
predsjednikom i nadšumar ogulinske imovne obdiiie Mijo Zobundjija zamjenikom predsjednika
rečenog izpita kod kr. županijske oblasti u Ogulinu.


Sitnice.


Medena rosa i liek proti bacanju krvi. Piše nam lugar Mirko Slukid slicđeće :
jjStari ljudi pripovjedače mi, kad sam jošte mališem bio, da u mjesecu j^svibnju´*
do tri dana pada j^medena rosa", a u to vrieme prietiii bi „stari" mladjim^ da netjeraju
krmke na ranopašu, jer bi se okrvili i uginuli,


13. svibnja t. g. do danas (22. svibnja) vidio sam po drvedu znJQ6e pSeie, koje
su jatomice doletavale sa svih strana u j, branje vinu **; sjedale bi po UMu i nasisajuć
se „medene rose" odletavale bi onamo, odkud su dogle.
Da se osvjedočim, za Što pčele oblicu pojedine grmove, privinem granu za
granom, dok se napokon sam ne osvjedočib svojim „tipalom" lizajuc medenu rosu, a
tom zgodom zaliepiše se moji veliki brci tako, da sam jib zafrkati mogao.


„Medena rosa nalazi se na lieskah i na grabrovih, koji rastu na vlažnih mjestih
i u zaklonu od vjetra. Na ljeskovom lišću ta rosa je sladka i ugodna, dočim Je ona
na grabrovih, ako se dulje liže^ ogavna i to: do podne je posve sladka, a poslie podne
trpko-sladka. Po drvetSu pako, na kojemu se takova rosa nalazi, napiiave se njekaki
mjehurići nalik kukcem ("bubam, stjenicam), koji bi, negibajutS se izpod kore ili na
kori, ponarasli poput punih, bielih jajašca (mrvica, zrnašca).


Mislim, da sam u ^^Šum. listu" negdje o tomu Čitao, ali se nesjedam, da- se je
rekloj na kakovom drvedu ima medene rose.


Za dokaz toga, što rekoh o medenoj rosi, šaljem evo u privitku medenom rosom
poprskane grančie© i jedno drvce sa čahurama u peru, sa voskom ozgor začepljeno, a
to jsa to, da ima svaki prilike medenu rosu viditi i proučiti.


— Tko je dobio, upal u pluča , da krv izbacuje, obustaviti će vrućicu i bacanje
krvi za kratak Čas. ako u jutro, o podne i na večer dobro raztjerau bjeljanjak
od jednog jajeta u finom jedačem ulju (jednu rakijašku čašicu) svaki put izpije.


Moj rodjak ležao je u zagrebačkoj bolnici, bolujuč na bacanju krvi, pa buduč
sam se pouzdavao u liekove, kojimi se ondje liečio, nijesam mu ponudio gore rečeni
liek, a sad on mirno počiva u Mirogoju,


Nakon mjesec dana oboli njeki kovač, te poče silno bacati krv. Upotriebiv on
gornji liek ozdravio je posve, a tako i još druga dvojica seljanaj koji su takodjer krv
bacala.


Ovo obzaanujem s toga, da se kuša s tim liekom, aebi li komu prudio.