DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

328 .—


LISTJ^I?:.


Sa drvarskog tržišta.


Izvoz dužica preko Bieke i Trsta bio je po viesti „P. L-" u mjesecu svibnju
fc. g. vrlo velik, budud Je izvezeno svega 5´88 milijuna dužica, doČim je u istom
mjesecu prošle godine izvezeno 8amo 2´S6 mii. komada.


U prvih mjesecih ove godine — naime mjeseca slečnja - travnja izvezlo se je
istim putem 22-77 mil. komada dužica (prema 15 79 miL prošle godine) a od toga
ukrcano bje na Eieci 20´30 mil i u Trstu 2-4 7 mil. dužica.


Od ovogodišnje količine dužica odaslano je u Francuzku 20´48 mil (prema
14-03 mil. kom. prošle godine), te u Italiju 1-66 mil. dužica (prema 1-11 mil. komada).


Po tomu se vidi, da je izvoz dužica u Francuzku vrlo živaban bio, a svakako
odpremljena je tolika količina dužica, kolika se u najboljoj izvoznoj periodi obično
odprema.


Prodaja lirastova. U Vel. Gorici kraj Zagreba prodavala su se 16. veljaSe t. g.
na javnoj dražbi 14.500 hrastova stabla obćine Turopoljske u procjenbenoj vriednosti
od 232-420 for. 9 7 novč. Ponude učiniše: Vuk i sinovi iz Budimpešte sa 244.500´
for.; Dragutin Schlesinger iz Zagreba sa 250.000 for. i Loopold Kern iz Beća sa


250.500 for.
Osim toga ponudio je Ljud. Blažid iz Siska 44.000 for, za 2380 hrastova stabla^
koja su procjenjena bila na 50.125 for, 44 novČ. Dostalac je najbolji nudioe Leopold
Kern iz Beča.


Šumska dobra na prodaju. Dočuli smo, da je agent Emil Jahnž u Zagreba
od ravnateljstva kneževskih dobara Thurn i Taxisa pozvan^ da se pobrine za prodaju
aumakih dobara, koja leže u Hrvatskoj. Taj kneževski posjed zaprema 38.000 bekt.
od kojega ima:


za poljsko gospodarstvo . - 6.000 hekt.


hrastovih porastlina .. . 6.600 ^


bukovih porastlina . .14,20 0 ,j


i jelovih „ , . 11,200 „


Cleli posjed procjenjen je na 5^4 mil. for.


Iz šuma dobiva se velika količina dužica, koje se odpremaju u Francuzku, te bi
to bio vrlo dobar placement kapitala za fraucuzke drvarske trgovce, kad bi te kneževske
Sume pokupovali.


Ovo
malo hektara za poljsko gospodarstvo lako bi se prodalo u samoj zemlji.
j,L´ Echo Forestier".


Šumarsko I gospodarsko knjižtvo.


Ispod tiska izašla su sliedeča stručna điela: „Der alizeit fertige Holzberechner
Baeh metrischem Masejateme** od Enrika Geratenberga, Funfte durchgesehene Auflsge
kl. 8 VIII und 580 S. Weimar 1891. Ciena 2 for. 25 novč.


— Wetfcstein, Dr. Rich. E. v. ,Die Omor ikaf ich te/picea Omorica (Fančič),
Mne monograph, Studie. Mit 5 farb. Taf. ´ Lex. S´ (55 S.). Wi€.n F. Tempsky in
Comm. Ciena 3 mar,
´-- „Die Honne in Rucksicht ihrer Bekampfung". Vortrag vom k, u. k. Forstrath
prof. Gust. HenscheL Separatabdruck aua der „Oester. Vierteliahrschrift fur Forstwesen,
Eft, 11, Wien´1891,