DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

322


kreduog i dolomitnog vapnenca, koji vapnenac pravi karakter Grobnika podaje
stoga, što Je takav vapnenac težko mtvoriv .i što ^ga ispiru kzše i što s Bjega
bura odnaša OBO^ malo zemlje, što je još gdjekud ima.


Takvi djelovi težko´ da će se labkini i sigurnim naćinom pošumiti; oni
bo´ištu puno i puno materijalmli .sredstava, koji Eam manjkaju. Nestašicom tih
sredstva ostati će taj predjel vjeSnom" Saharom/iK-izbrisivim monumentom bar´barizma
prošlih stoljeća.


Ponajviše i glavne sastojine Grobničkog Krša jesu trijade vapnenih vitra,
eocena i numulita a manje od ktednih tvorba.
fe obćih nauka, koli prirodnih, toli onih šumskih, koje o pošumljenjii
Krša uče 2namo;


^ da na krednom vapnencu šume najsporije rastu;


b) da je pošumljenje u obće vanređno skupo i težko;


c) da na dosad nepošumljenih predjelih otegoćuje pošumljenje i vegetaciju
zrafioi i vodeni pojavi;


d) da se vapnenac ne troši uvjek, dapaže riedko u plodnu zemlju, nego
u pjeskulju, koja nikad pravim plodom nerodi, teladi toga čisto vapnene predjele
nikad pošumiti moguće nije, osim oanašanjem zemlje i s tim skopčanimi
neizmjernimi troškovi i žrtvami^ te konačno


e) da su vapneni predjeli jako suši, izvrgnuti, a tim veoma otegoćuju va~
Ijano pošumljivanje.


U strmih položajih najgorji su predjeli oni, koji su kiši i buri izvrženi,
a od ovih imenito oni, koji spadaju strogo u vapnena formacije. Takove strmine
moraju po gotovo podivljat!.


Žalošću moram konstatovati, da´imadeu Grobništini od vapneno-dolomitnih
i krednih tvorba već oko V4 koje su pođavljale, isto tako da imade najviše
strmih predjela, koji od vode a navlastito od bure trpe.


Od bure strada \´ty od ukupnog povrsja,´ nu srećom to je takova površina


koja je već od vapnenca a stranom po prirodi, te stranom od devastacije neplodna.


Njeki neznatni dio spada u kategoriju tla, koji se pošumiti dade drvećem,


koje najvećim prirodnim nepogodam odoljeti može, n. pr- pajasenom (ailanthus


glandulosa), akacijom (robinia pseudoaccacia) te donjekle jablanom i kanadskom,


topolom (populi pjramldalis et canadensis).


´ ,0ko 80 postot. vapnena zemljišta dalo bi se isto tako pošumiti, a´ 2a to
nebi ^baš osobitih poteškoća bilo, dapače na njekih mjestih dalo bi se uspješno´
gojiti i Jasen (fraxiiius ornus) i crni bor (pinus austriaca).


Prije spomenuto tlo većim đielom je vapnena glina, veoma riedko čista,


a Jošređje s ilovačom izpremješena.


Osebujni položaj imade brusilovato tlo (do I postot-), na kojem se sada


kulture crnoga bora uspješno´ izvađjaju.


Preostalo tlo pako je ponajviše gUneno-humoso´i vapnenac, na kojem naj


iiepše branjevine leže-u jor spomenutoj .Grobničkoj SIavomji^´ ´