DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 321 —


Ako bjesni u maiih nasadih, onda De škodi izkorenjivanjem stabalca, nego
saoK) titn, što ti nasadi po 10 godina niti mogu rasti, niti priraštaja.


Najraauje trpe od bure sitnogorice, TiavListito one, koje rasta u gustom
sklopu i ako su premašile visiim oko 4 Kietra, dakako na prilif^ao obsežnom tlu.


Umjetni nasadi uz Lujziariu u t. z\\ pKosova´% koji sastoje od bora, te
kojimi su upravljali nadšumari Boacek i Broaig. stari od prilike U. godina,
doscgo^e visinu od 35—40 ciitm.


Boridi pako, zasadjeni u Zalučkom, te zasadjeni pod upravom sadanjeg
kr. žup. aadšurnara od prilike 3—4 godine, dosegoše visinu od 30—40 cnmt.
Mora se pako znati, đa su bori u Kosovu izvrženi silovitoj buri, dočim


su Zalucki prilično zaklonjeni.
^


Osim toga bura naopako dieluje i tim, što ona nilada stabalca kod panjeva
iskrivljuje. Žalibože moramo konstatovati, da se to vidi koli u Zalučkom,
toli u Kosovu.


Kod prirodno uzgojenili predjela, koji uzrastosc u gustom sklopu, nedieluje
bura ubitačno.


Od bure na rastu i prirastu i na grbavosti stabalca postrađaše predjeli:
Borovica, Noviji, Orist, Žirenj, Zakameni, Vrh Strani i Kosovo, a napose na
grbavosti Zalučke kulture.


Napokon o djelovanju bure evo još nješto. Jakost bure može se po praktičnom
vjetromjeru označiti sa 6—7. Ona prema okolnosti ruši krovove i velika
stabla. To opažamo u mjestih Podhumu i Podkilavcu, koji svoje krovove jakitni
uzeti vežu, U kratko se može reći; da ako u Trstu radja, a na Rieci marida


(t.
j . ženi), onda na kršnom Grobničkom polju piruje.
Bura je dakle najveći neprijatelj kršu i racionalnom šumarenju. Ona donaša
silne studeni, baca i ruši, što joj na put stane.
Završujuć tim ove tri točke, još ću se u kratko svrnuti na snagu tih
upliva. Kod vodenih pojava opazit ćemo najveću silu kod nabujalih ponornica
od kiše, U jeseni digne se ta sila do te visine, da se veliki dio G-robnickog
polja napuni vodurinom, po kojoj bi mogli parobrodi ploviti. Koliko ta ,vodurina"
odnosi plodna tla, suvišno bi bilo spominjati. U ljeti su ponornice bez
osobita djelovanja, proljećem (travanj i ožujak) deru jače, a zimi i pod konac
jeseni najjače. Medju najgore nabujale ponornice spadaju Čičavka { Sušica.


Toplota, koja rađja sušu, najžešća je u lipnju, srpnju te sve do prve kiše
u kolovozu, a dosiže 30—37 stupnjeva C.
Za buru možemo označiti slieđeće mjere: proljeće 2 - 4, ljeto 2—3, jesen
6—7, zima 7—8, gdjekad i 9.


Prije nego šio ću progovoriti o škodljivosti bure >:a prirast i na rastenje
valja uvjek kod proučavanja jediiog od jur navedenog zla in?.ati na umu još i
ona druga dva zla, koja buri pripisujemo, buduć su medjusobno uzko spojena,
prem svaka svoju devastantnu ulogu igra.


Dogodice kazao sam već, da užas Grobničkog i Krša ništa tako ne uveiičuje
i do strahote diže, kao što žalostna njegova formacija, naime: fonuacija
2i