DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 29     <-- 29 -->        PDF

^-^ SI7 ^


daeas dostu), te koje bijaše za iu^Tirsku slnžhu vjeSto, kano maćak bubnju,
spominju se noćni kontrabanti n% prTuru injoafu i kuvi Kajstr.daiji elcia-^riit
devastacije GrobDičkoga Krša. Tu si steko^^e lovor™ ^jence žifelji sela Podliuina.
U prijašnja vremena bilo je kootrabanta svaku uoć, a nosilo je po 3—20
bremena.


Dok je Podhuoi o OBO vriemo y//A\iir\ devastiralo se na ovaj Bacio:


Oko 10 ure aoću pošlo je do 20 žena u ,5braujeyiiiu" noseć svaka po
„breme^\ pa put Rieke, Bilo je dakako straba ed lugara, nu da se i tom ^^zlu*
izmače, obično ođabraše jednu, na koju je već kocka kao na ^vorpostu" pala;
ova je morala naprvo, prošla sretno ili dopala u šake.


Kad je lugar slisčajno prvu ugrabio, ta je imala podciknut, a lia taj
pokrik iniale su druge bremena pobaeati, pa put pod noge.


Uhvaćena žeDa tajila je svoje družice.


U najnovije vrieme ogušismo taj ,,život Podhumaca" te su daoas kontra


banti biele vrane.
Koja je svrha koiitrabantu ? Breme valjana drva proda se na Rieci 60—80
novh´, a loša 30—40 DOVC. Za taj novac nabavio si je Podhumac malo kukuruzne
melje, malo „kafe".


Bez palente i kafe oe može OB đa živi, on si ju bremenom, ako nije drugačije
moguće, namakne.
U obće se može reći, đa je Grrobničanu palenta jedina hranaj a kava
pravom nasladom.


OD ponese bi´eme na Rieku, tu ga unovči, pa hajd onda u tvornicu, u
kojoj radi; pa kad kući dodje s novcem u ^kaselu" — Tim se načinom može
labko protumačiti, kako je moogi Grobnifan, osobito pak Podhumac u kratkom
razdobju stekao imetak na uštrb budućih generacija i racionalnog šumarenja.Četiri su ipak momenta, koji opravdavaju moje nazore a ti su:
a) da je devastacija bila najužasnija po segregaciji i
b) "da se do jučer za Krš učinilo nije ništa.
Na devastaciju šuma uplivalo je ubitačno:
a) uživanje onih kraških predjela, koje se t zv. „Gmajnama" smatrahu;
b) čupanje korienja;
c) predjeli paši uviek izvrgnuti i
d) pretjerano i laičko uživanje branjevina kod paienja vapnenica.
Ja ću ta 4 momenta komentirati, kako sliedi:
Ad a) Mnoge i to velikom većinom krševitije predjele proglasiše još prije
segregacije .^^Gmajnami^, pod kojima se razumieva takvo zemljište, na kojemu
je slobodno svakomu, u svako doba i uviek uživati ondje nalazeće se šumske
proizvode — „Ginajnarn^´ moglo bi se definirati i ono zemljište, koje je jurve
doseglo vrhunac devastacije. Ežtkove su zloporabe odatle nastale ? Kakva li komunizma
i grabežna gospodarenja?´Ta je zadnja osobito važna.


Kad je lugar naišao na štetčinca na cesti, pa ga upitao: odkuđa: ^Iz
Gmajne". Na taj ga je odgovor morao propustiti, prem je drvo iz branjevine